Esbotidningen 2/2022: Dags att infria våra hållbara löften

28.5.2022 5.00

I Esbotidningen 2/2022 kan du läsa om vad staden och dess partner gör för att vi ska uppnå koldioxidneutralitet inom den utsatta tiden. Det är viktigt att notera att utvecklingen av klimatvänliga metoder är ett starkt gemensamt och samhällsbaserat arbete. Varje Esbobo kan genom sitt agerande vara med om att bygga upp en hållbar framtid.

Tidningen delas ut till alla hem i Esbo 28−30.5.2022.

Plock ur artiklarna

Fick du inte tidningen?

Esbo stads informationstidning delas ut till alla hushåll. Om du inte fick tidningen, vänligen kontakta oss: Respons om utdelningen av Esbotidningen(extern länk)

Information om Esbotidningen(extern länk)