​​​​​​​Esbovikens servicepunkt stänger och ersätts av Esbo-info

11.3.2022 8.03Uppdaterad: 11.3.2022 11.34
En riktad bild: människor sitter vid bordet och talar med varandra. Ett par av dem står bredvid.

Esbo stad öppnar en rådgivningspunkt som går under namnet Esbo-info i köpcentret Lippulaiva i Esboviken torsdag 31.3.2022. Esbo-info ger råd och digitalt stöd, det vill säga hjälp med att sköta ärenden på webben. Den nya rådgivningspunkten har något färre tjänster än den gamla servicepunkten, som staden nu beslutat att stänga i Esboviken.

I fortsättningen ligger den närmaste servicepunkten med kassa- och försäljningstjänster i Mattby, på servicetorget i Iso Omena. Kassatjänster innebär till exempel möjligheten att betala stadens räkningar och köpa biljetter för närtrafiken eller för evenemang.

Avvikelser i tjänsterna i slutet av mars

Esbovikens servicepunkt, som ligger i det tillfälliga köpcentret Pikkulaiva, betjänar med hela sitt urval av tjänster fram till 11.3. Efter det avslutas kassatjänsterna i Esboviken.

Servicepunktens servicerådgivare fortsätter att ge råd och digitalt stöd på den gamla platsen 14–25.3, med förkortade öppettider: måndag till fredag kl. 13–16.

Måndag till onsdag 28–30.3 deltar personalen i flytten, vilket innebär att det inte finns någon servicerådgivning i Esboviken under dessa dagar.

Nya Esbo-info öppnar samtidigt med hela köpcentret Lippulaiva, torsdag 31.3. Vi informerar om våra öppettider på Esbo-info närmare dagen då vi öppnar – följ Esbo.fi och Lippulaivas webbplats.

En mobil tjänst för Esbo-info ut bland kunderna

Personalen på Esbo-info kommer under våren också att ge sig ut i och med en mobil tjänst. Det betyder att vi för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de målgrupper som drar nytta av dem, till exempel till servicecentralerna för seniorer.

Esbo-infos och den mobila tjänstens verksamhet hittar så småningom sin form via olika försök, tillsammans med kunderna.

”Vi erbjuder mobil servicerådgivning under namnet Esbo-info i de områden där vi stänger de nuvarande servicepunkterna. I början sker det i Esboviken, senare också i Esbo centrum och Hagalund. Vi håller på att kartlägga platserna dit vår mobila tjänst kunde ge sig”, säger kundtjänstdirektör Kirsi Remes.

En del av en större omställning av tjänsterna

Stängningen av Esbovikens servicepunkt och öppnandet av Esbo-info är en del av en större omställning av Esbo kundtjänst. Stadsstyrelsen beslutade i december 2021 att stänga servicepunkterna i Esboviken samt Esbo centrum (30.6.2022) och Hagalund (30.9.2022) och flytta tyngdpunkten till mobila tjänster och digitalt stöd.

Ändringen är en del av åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Omställningen skulle dock ha blivit av också utan ett behov att spara, eftersom digitaliseringen av de tjänster som staden och dess partner erbjuder har förändrat och kommer att förändra behovet av kundtjänster.

Servicepunkterna som bygger på den nuvarande modellen finns i fortsättningen i Mattby, Alberga och Kalajärvi.

Mer information

  • Tjänster
Esboviken