Kaupunginhallitus: Espoolaistentalo etenee hankesuunnitteluun

20.12.2021 17.52

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoolaistentalon tarveselvityksen. Kaupunginhallitus päätti, että hanketta ei toteuteta kaupungin omana investointina, vaan kumppanuushankkeena, kuten esimerkiksi vuokra- tai elinkaarikohteena.

Hankkeen jatkosuunnittelussa osallistetaan myös kaupungin henkilöstöä tilasuunnitteluun, jotta tilat saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan tulevia tarpeita. Selvitetään mahdollisuus toteuttaa Espoolaistentalo puurakenteisena tai mahdollisimman paljon puuta hyödyntäen. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että tarveselvityksessä otetaan kantaa vain kaupungin omiin tilatarpeisiin sekä niiden vaatimiin oheispalveluihin. Espoolaisten taloa voidaan kehittää myös laajempana toimistorakennuksena siten, että siihen sijoittuu kaupungin omien toimintojen lisäksi myös muita julkisia tai yksityisiä tiloja tai palveluita.

Espoon keskukseen rakennettavaan moderniin hybridirakennukseen on suunnitteilla muun muassa monitoimisali, toimisto- ja kokoustiloja sekä palvelutori.  Espoolaistentalo kokoaa yhteen nykyään monessa eri osoitteessa hajallaan olevia yksiköitä ja kaupunkilaisten palveluja, mikä helpottaa asukkaiden asiointia. Asiakaspalvelua, päätöksentekoa ja hallintoa keskittämällä tehostetaan kaupungin toimintoja ja lisätään eri tahojen keskinäistä vuorovaikutusta.

Kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen on vuorossa hankeselvityksen laatiminen. Espoolaistentalon ja saman korttelin asuintalojen asemakaavoitus tehdään rinnakkain hankesuunnittelun yhteydessä. Hankesuunnitelma kustannuksineen tulee aikanaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Espoo kokeilee liikkuvaa neuvontapalvelua – Osa asiointipisteistä suljetaan

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon liikkuvan asiointipalvelumallin käynnistämisen ja kolmen kiinteän asiointipisteen sulkemisen alla olevalla aikataululla:

  • Tapiolan asiointipiste suljetaan, kun nykyinen vuokrasopimus päättyy syyskuussa 2022 (30.9.2022).
  • Espoon keskuksen nykyinen palvelupiste suljetaan 30.6.2022, jonka jälkeen palvelu toteutetaan kevyemmällä mallilla kaupungin tai yhteistyökumppanin tiloissa.
  • Espoonlahden Pikkulaivan palvelupiste suljetaan 31.3.2022, jonka jälkeen Espoonlahden kirjastoon tai muuhun Espoonlahden alueella sijaitsevaan tilaan toteutetaan kevyt asiointipiste. Tässä asiointipisteessä mahdollistetaan myös etäyhteyksillä tapahtuvaa palveluneuvontaa.

Kaupunginhallitukselle tuodaan kevään 2023 aikana selvitys liikkuvien palveluiden kehittymisestä ja palvelujen saavutettavuudesta kaikissa kaupunkikeskuksissa.

Espoon liikkuvan asiointipalvelumallin käynnistämisessä ja uusien asiointipisteiden kehittämisessä ja perustamisessa huomioidaan esteettömyyteen liittyvät asiat, jotta asiointi olisi helppoa ja sujuvaa kaikille.

Asiointipisteiden sulkeminen ja liikkuvaan palveluun ja digitukeen panostaminen ovat osa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman (TakE) toimenpiteitä. Muutos olisi kuitenkin ollut edessä ilman säästöpaineitakin, koska kaupungin ja sen kumppanien palvelujen digitalisoituminen on muuttanut ja tulee muuttamaan asiointipalvelujen tarvetta. Kaikissa kaupunkikeskuksissa säilyy asiointimahdollisuus, vaikka osasta poistuu nykyisenkaltainen fyysinen asiointipiste.

Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeelle aloituslupa

Kaupunginhallitus päätti, että Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeen toteuttaminen rakennustöineen voidaan käynnistää ja solmia hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset.  Rakennustyöt toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Yhtenäiskouluun tulee 602 oppilaspaikkaa, 12-ryhmäiseen päiväkotiin 252 paikkaa.

Hanke toteutetaan vaiheistettuna, millä on vältytty alakoulun ja päiväkodin väistötilojen hankinnalta. Koko hanke valmistuu vuonna 2026.

Hankesuunnitelma Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila(ulkoinen linkki)

 

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)

 

  • Kaupunginhallitus