Funktionshinderservicen på väg mot Västra Nylands välfärdsområde

28.2.2022 14.20

Kommunernas funktionshinderservice kommer vid årsskiftet att bli en del av det nya Västra Nylands välfärdsområde. Beredningen av förändringen pågår som bäst. Vårt mål är att invånare i olika delar av Västra Nyland får jämlika tjänster av hög kvalitet i rätt tid. Ta del och påverka: den första enkäten för funktionshinderservicen är öppen till 14.4.2022.

Hur påverkas funktionshinderservicen av grundandet av välfärdsområdet?

Kommunerna ordnar tjänsterna till slutet av 2022, varefter välfärdsområdet tar över ansvaret för att ordna tjänsterna. Vi tryggar tjänsterna också under pandemin och förnyar tjänsterna genom att utveckla tillsammans.

Under innevarande år planerar vi hur funktionshinderservicen ska ordnas inom Västra Nylands välfärdsområde. Under förändringen tryggar vi kontinuiteten i tjänsterna för personer med funktionshinder – vi hoppas att du inte märker av förändringen i årsskiftet. Samtidigt vill vi säkerställa att funktionshinderservicens kunder får jämlik tillgång till de tjänster inom funktionshinderservicen som de behöver i hela Västra Nylands område. Detta arbete fortsätter vi även under kommande år. Vi gör vårt arbete för att alla i Västra Nyland ska må bra.

De nuvarande specialomsorgsdistrikten för utvecklingsstörda Eteva och Kårkulla läggs ned. Tjänsterna, såsom boendeservicen och dag- och arbetsverksamheten, fortsätter oförändrat som en del av Västra Nylands välfärdsområde. För de krävande tjänsternas del avtalar Nylands kommuner sinsemellan om ett gemensamt ansvar. Mer information om förändringen hittar du på www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa

Situationen för beredningen av funktionshinderservicen

Som stöd för beredningen av funktionshinderservicen har man grundat en samordningsgrupp, i vilken det finns representanter från samtliga kommuners funktionshinderservice. Dessutom har man med anknytning till olika teman grundat arbetsgrupper, till vilka man har bjudit in personal från funktionshinderservicen.

I beredningen ligger fokus som bäst bland annat på att utveckla en smidig tillgång till ändringsarbeten i bostäder samt upphandling av färdtjänst och utarbetande av principer. Temana presenterades 10.2 för ordförandena för kommunernas råd för personer med funktionsnedsättning.

Beredningen av förändringen diskuteras regelbundet med råden för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ordnas verkstäder om de olika temana till vilka också kunderna bjuds in.

Inför beredningen av upphandlingen av färdtjänsten har man sammankallat en grupp av färdtjänstens kunder inom Västra Nylands område. Kunderna kommer att delta vid verkstäder under våren 2022. Mer information om verkstaden finns i meddelandet: Kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelu on käynnistynyt yhdessä asiakkaiden kanssa (Beredningen av färdtjänsten har inletts tillsammans med kunderna, på finska)

Svara på enkäten och delta i beredningen

Vi bygger tillsammans välfärdstjänster för Västra Nyland som ger oss hälsa och välbefinnande, och som vi alla kan vara stolta över.

I gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde kan du påverka utvecklingen av funktionshinderservicen genom att delta i diskussioner och andra uppgifter. I gemenskapen har man nu öppnat den första enkäten för funktionshinderservicen och du kan besvara den via den här länken(extern länk). Du kan även lämna egna förslag och frågor till beredarna.

 

  • Välfärdsområde