Kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelu on käynnistynyt yhdessä asiakkaiden kanssa

4.2.2022 6.34Päivitetty: 7.4.2022 14.07

Espoon kaupunki on aloittanut syyskuussa 2021 henkilökuljetusten välitystoiminnon hankinnan valmistelun. Myös asiakkaat pääsevät osallistumaan hankinnan valmisteluun. Valmistelua varten on koottu ryhmä kuljetuspalvelun asiakkaita Länsi-Uudenmaan alueelta. Asiakkaat osallistuvat työpajoihin kevään 2022 aikana.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 20.1.2022. Tilaisuudessa käsiteltiin hankinnan aikataulua ja reunaehtoja sekä erilaisia malleja hankkia kuljetuspalvelujen välityskeskus. Käsiteltävät mallit olivat useamman palveluntuottajan malli, yhden palveluntuottajan malli sekä malli, jossa on yksi palveluntuottaja ja kuljetukset on kilpailutettu erikseen.

Asiakkaat saivat kertoa ajatuksiaan eri malleista ja muita välitystoiminnon hankinnassa huomioon otettavia asioita. Asiakkaat toivat esille, että välitystoiminnon mallista riippumatta tärkeintä on palvelun saatavuus ja toimivuus. Tilaamisen on oltava helppoa ja toimivaa. Kuljetusten on tultava ajallaan ja oltava turvallisia.

Tärkeintä on palvelun toimivuus

Ensimmäisen työpajan jälkeen haastattelimme muutamia asiakkaita ja kysyimme mielipiteitä työpajasta. Asiakkaat kokivat osallistumisen hankinnan valmisteluun tärkeänä ja saavansa näin mahdollisuuden varmistaa, että palvelu toimii ja kaikkien asiakasryhmien tarpeet huomioidaan. Tärkeäksi mainittiin myös tietoturvan, saavutettavuuden ja palvelukanavien yhdenvertaisen käytön huomioiminen hankinnassa.

Tilaisuuden sisältö jakoi osallistujien mielipiteitä. Osa näki, että tilaisuudessa käytiin avointa keskustelua ja mielipiteet otettiin huomioon. Osa koki toisin. Koska tilaisuudessa keskusteltiin välityskeskuksen malleista, nähtiin aihe asiakkaalle kaukaisena, mutta kuitenkin tärkeänä osana kuljetuspalvelua.

Asiakkaiden mielestä jokaisessa käsitellyssä välityskeskusmallissa on hyvät ja huonot puolensa. Tärkeintä asiakkaalle on, että välityskeskus vastaanottaa ja välittää kuljetukset ajoissa ja oikealla tavalla. Asioinnin on oltava helppoa ja vaivatonta asiakkaalle. Kuljetuspalvelun on toimittava mallista riippumatta.

Tulevilta työpajoilta asiakkaat odottavat, että heidän esille tuomat asiat huomioidaan ja ongelmakohtia voidaan ratkaista yhdessä. Myös tulevien tarjoajien näkemyksiä palvelun tuottamisesta odotetaan.

  • Kulkukeskus