Biologisk mångfald beaktas vid byggandet av Kera

Publicerad: 24.2.2022 8.48Uppdaterad: 24.2.2022 9.24
På bilden ett ruttnande träd med mossa på ytan omringad av liljekonvaljer och risväxter.
I skogsområden kan stadsnaturens mångfald förbättras genom att låta vegetationen och ruttnande träd utvecklas på ett naturligt sätt.Bild: Janne Ketola

Framtidens Kera är ett modellområde för låga utsläpp, digitala lösningar och cirkulär ekonomi. Även biologisk mångfald beaktas vid planeringen av området. I januari 2022 inleddes en kartläggning av naturvärdena i Kera, där man kartlägger nuläget för den biologiska mångfalden i området och de åtgärder med vilka man kan skydda och förbättra naturvärdena i samband med byggandet av området.

Förlust av biologisk mångfald, det vill säga naturförlust, är en av de största globala utmaningarna vid sidan av klimatförändringen. Esbo stad har i flera år arbetat för att tygla klimatförändringen, och i den nya Berättelsen om Esbo har kampen mot naturförlust också lyfts fram som ett viktigt mål. Kartläggningen av naturvärdena i Kera kompletterar färdplanen för koldioxidneutralitet i Kera(extern länk) som färdigställdes hösten 2021.  

När SOK:s logistikcenter byggdes i Kera i slutet av 1960-talet fick naturen ge vika för lagerlokaler och asfalt. Målet med byggandet av nya Kera är att skydda områdets biologiska mångfald och även förbättra den genom att bygga nya grönområden av hög kvalitet. – Traditionellt finns det mindre och mindre utrymme för natur i en tätbyggd stadsmiljö. Det är viktigt att identifiera vilka åtgärder vi kan vidta för att förbättra biologisk mångfald i en bebyggd miljö och genomföra åtgärder av högsta kvalitet. Genom att bygga en kompakt stad stöder vi också bevarandet av intakta naturområden på annat håll, säger expert Rosa Väisänen. 

Den nu inledda kartläggningen av naturvärdena fastställer ett kalkylmässigt värde för biologisk mångfald, med vilket det är möjligt att påvisa förändringar i mångfalden. Vid kartläggningen används ett verktyg för kvalitetsbedömning för stadsnaturen, med vilket man fastställer nuläget beträffande biologisk mångfald och bedömer hur det planerade byggandet påverkar läget.  

I kartläggningen av naturvärdena fastställer man en målnivå och kartlägger åtgärder för att ytterligare förbättra biologisk mångfald i framtiden. Byggnadslösningar som förbättrar biologisk mångfald är till exempel dagvattensystem som bygger på naturbaserade lösningar, gröna tak och väggar, att gynna inhemska arter och planteringsgrupper bestående av mångsidiga arter samt att ersätta gräsmarker med mer varierande naturängar. 

Kartläggningen av naturvärdena beräknas vara klar i april 2022. Du kan följa hur planeringen av Kera framskrider på www.espoo.fi/kera(extern länk)

Kartläggningen av naturvärdena i Kera genomförs som en del av Genomförandestigen för utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO)(extern länk). Projektet finansieras med Europeiska unionens REACT-EU EAKR-finansiering, som är en del av de åtgärder som Europeiska unionen genomför till följd av covid-19-pandemin. 

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga