Delta i en tävling som syftar till att utveckla cirkulär ekonomi i Esbo med hjälp av data

Publicerad: 10.1.2022 5.53
Fyra personer arbetar tillsammans runt ett bord.
Bild: Olli Urpela

Esbo stads utmaning är en av sex utmaningar inom cirkulär ekonomi där deltagarna ombeds komma med nya idéer som tillämpar data.

Hurdana funktioner och åtgärder inom cirkulär ekonomi möjliggör befolkningen och stads- och näringsstrukturen? Vilken roll har staden i att främja cirkulär ekonomi? Vilken typ av data behövs för att aktörerna inom cirkulär ekonomi ska kunna fatta mer verkningsfulla beslut?

Nätverket Circular Design Network har startat en tävling där deltagarna utmanas att komma med nya idéer och koncept för att utnyttja data i cirkulär ekonomi. Med hjälp av tävlingen vill man också skapa nya aktiva kontakter mellan olika aktörer, fördjupa samarbetet och sammanföra olika aspekter av cirkulär ekonomi. I sista hand är målet att i samarbete skapa nya databaserade affärsverksamhetsmöjligheter och verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi. Vi bjuder in deltagare i tävlingen för att kläcka idéer om åtgärder som stärker den cirkulära ekonomin i Esbo med hjälp av stadens befintliga data.

Det är viktigt för oss i Esbo att utveckla cirkulär ekonomi, och vi har förbundit oss till cirkulär ekonomi genom att 2020 underteckna förbindelsen om cirkulär ekonomi Circular Cities Declaration. Esbos utmaningar och samtidigt möjligheter med cirkulär ekonomi är typiska för urbana områden och gäller boende och företagsverksamhet: matsvinn, behov av att höja återvinningsgraden för mikroelektronik, textilier och plast samt klimatneutralt byggande, uppvärmning, trafik och mobilitet. Tjänstefiering och plattformar för delning skulle kunna innebära nya verksamhetsmodeller och möjligheter för invånarna och även för små och medelstora företag.

Tanken med tävlingen är att hitta idéer, koncept, verksamhetsmodeller, lösningar eller affärsteman som löser utmaningar inom cirkulär ekonomi med hjälp av data eller genom att utnyttja data. Privatpersoner eller team från olika organisationer kan delta i tävlingen utan begränsningar. I den första fasen ska en kort idébeskrivning lämnas till juryn senast 24.1.2022.

Läs mer om utmaningen och om hur du anmäler dig: https://circinnovation.com/haastekilpailu/(extern länk)

  • Hållbar utveckling