Esbo stad förbinder sig att främja cirkulär ekonomi

Publicerad: 15.1.2021 10.47Uppdaterad: 18.1.2022 8.29
Stadsdirektör med den undertecknade bindelsen i sin hand.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä undertecknade i slutet av 2020 den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar stadens cirkulära ekonomi och hållbara utveckling.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä undertecknade i slutet av 2020 den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar stadens cirkulära ekonomi och hållbara utveckling.

Cirkulär ekonomi innebär att naturresurser sparas och att de används effektivt och hållbart. I cirkulär ekonomi planeras nyttigheter så att de har en lång livslängd och deras värde bevaras så länge som möjligt, varvid mängden spill och avfall blir så liten som möjligt. Förbindelsen till cirkulär ekonomi stödjer Esbo stads mål att vara kolneutral 2030 och att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling som en föregångare.

Utvecklingen av cirkulär ekonomi stadens nyårslöfte

Genom att underteckna förbindelsen går Esbo stad in i det nya året 2021 med ett löfte om att utveckla den cirkulära ekonomin såväl inom stadens funktioner som i samarbetet med olika intressegrupper.

I enlighet med förbindelsens mål kommer vi i Esbo att utveckla till exempel upphandlingskriterierna, stärka den cirkulära ekonomin i områdesutvecklingsprojekt och främja återvinning, reparation och återbruk. Framstegen rapporteras årligen.

Även flera andra städer har undertecknat förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration. Städer spelar en viktig roll i omställningen till cirkulär ekonomi. Förändringen görs i samarbete med invånarna, företagen och andra aktörer.

Cirkulär ekonomi syns i stadens verksamhet

Cirkulär ekonomi syns på många sätt i Esbo stads nuvarande verksamhet, i allt från bibliotekstjänster till utveckling av stadsområden, såsom Kera. Förbindelsen blir en förlängning till det arbete för cirkulär ekonomi som redan inletts i Esbo. Staden har främjat frågan till exempel inom projekten Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY), Staden som tjänst (City as a Service) genom innovationsupphandling (InnoCaaS) och En partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar (KIEPPI) samt projektet Muovin tarina – roskasta tuotteeksi som startar i år. 

 

Mer information om Circular Cities Declaration på engelska https://circularcitiesdeclaration.eu/(extern länk)

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484