Organisationerna deltar i främjande av välfärd för västnylänningarna

Publicerad: 26.11.2021 8.50Uppdaterad: 26.11.2021 12.05

Organisationerna erbjuder verksamhet av många slag som kompletterar den offentliga social- och hälsovården: gemenskap, kamratstöd och hjälp i olika livssituationer. Därför har organisationer och sammanslutningar en viktig roll också i Västra Nylands välfärdsområde.

Organisationerna erbjuder många hobbymöjligheter, till exempel idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Det finns också många slags grupper för kamratstöd, familjekaféer, stöd och rådgivning.   

Sammanslutningarna och organisationerna kompletterar välfärdsområdets tjänster.  

"Vi har mycket gemensamt: sammanslutningarnas och organisationernas idé är främja människornas välfärd, trygghet och hälsa – detta är också vår uppgift i välfärdsområdet”, säger projektchef Sannariikka Grönfors.

Organisationerna och sammanslutningarna i Nyland har på bred front bjudits in att samarbeta i beredningen av välfärdsområdet. Läs mer(extern länk)   

”Hittills har vi utrett vad kommunerna i Västra Nyland för närvarande gör för att främja invånarnas hälsa och välfärd och hurdana önskemål kommunerna har. Nu funderar vi på hurdant främjandet av hälsa och välfärd i praktiken skulle kunna vara, hurdant samarbete olika välfärdsområden skulle kunna utföra med varandra och hurdan roll sjukvårdsdistriktet (HUS) skulle kunna ha i detta samarbete”, berättar Grönfors.  

Arbetets resultat syns i sinom tid till exempel i välfärdsområdenas välfärdsplaner och välfärdsberättelser – och också i den praktiska verksamheten, i hur smidigt de offentliga tjänsterna och organisationernas verksamhet är kopplade till varandra. 

Organisationerna når ut till alla människor   

Anu Toija, organisationsexpert vid HyTe ry (tidigare EJY ry), arbetar med att stödja organisationer vid social- och hälsovårdsreformen i Nyland. Hon berättar att det finns tusentals registrerade föreningar i Västra Nyland.    

”Det är lätt att komma med i verksamheten! En del av verksamheten är sådan att man också kan delta anonymt.”  

Toija påminner om att organisationerna är bra på att nå ut till de människor som annars inte skulle kunna be om hjälp eller blir hörda. Ett bra exempel på detta är uppsökande ungdomsarbete. Hon säger att sammanslutningar och organisationer också är en bra plats för invånarna att påverka.  

”Om du har ett ämne som du vill påverka, finns det säkert redan en förening kring det.” Där kan du hitta likasinnade”, säger Anu Toija.   

Statistik

  • I Västra Nyland finns över 6500 organisationer. Omkring tio procent av dessa verkar inom social- och hälsovårdsbranschen.
  • Cirka hundra organisationer producerade social- och hälsovård och småbarnspedagogik i Västra Nyland år 2020.

Mer information

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde