Inbjudan till organisationer och samfund: Låt oss främja invånarnas hälsa och välfärd tillsammans!

Publicerad: 20.10.2021 12.17Uppdaterad: 27.10.2021 14.07
Illustration: En man och en kvinna är ute och joggar.

Vi bjuder in Västra Nylands organisationer, lokalföreningar och religiösa samfund att delta i främjandet av invånarnas hälsa och välfärd! För det första kartlägger vi hurdan verksamhet som främjar hälsa och välfärd som ni redan har och hurdana verksamhetsmodeller som visat sig fungera. Dessutom vill vi höra hurdana önskemål ni har om samarbete med varandra och med Västra Nylands kommande välfärdsområde.

Anmäl dig till en utvecklingsperiod som omfattar två enkäter som är öppna för alla och två gemensamma Teams-möten. Om du inte hinner med i de första skedena, kom med senare! 

Anmäl dig här(extern länk) 

  1. Första enkäten: inledande kartläggning. Svarstiden går ut 21.10. Svara på enkäten här(extern länk) 
  1. Inledande möte mån 25.10 kl. 14.00–15.30 (Teams). På mötet som är öppet för alla diskuterar vi målen för och förväntningarna på projektet. Dessutom presenterar vi resultaten från en verkstad som ordnats i maj–september. På mötet får vi också höra erfarenheter av hurdant samarbete som redan har bedrivits i Västra Nyland för att främja invånarnas hälsa och välfärd. 
  1. Andra enkäten: Kommentera materialen som tagits fram utifrån den första enkäten. Svarstiden är 10–16.11. I detta skede kan du kommentera det förslag till framtida samarbetsmodell som beretts utifrån svaren på den första enkäten. 
  1. Genomgång och framtida riktlinjer mån 22.11 kl. 14–15 (Teams). På detta möte går vi igenom materialen från utvecklingsperioden och diskuterar hur vi ska fortsätta. 

 

Mer information: ext-sannariikka.gronfors@esbo.fi 

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk) 

  • Välfärdsområde