Järjestöt ovat mukana länsiuusimaalaisten hyvinvointia rakentamassa

Julkaistu: 25.11.2021 10.01Päivitetty: 30.11.2021 12.48
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta.

Järjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa, joka täydentää julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja: yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja apua eri elämäntilanteisiin. Siksi järjestöillä ja yhteisöillä on tärkeä rooli myös tulevalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Järjestöt tarjoavat runsaasti harrastusmahdollisuuksia, esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Tarjolla on myös monenlaisia vertaistukiryhmiä, perhekahviloita, tukea ja neuvontaa.  

Yhteisöt ja järjestöt täydentävät tulevan hyvinvointialueen palveluiden kokonaisuutta.

“Meillä on valmiiksi paljon yhteistä: yhteisöjen ja järjestöjen idea on kaikessa toiminnassa edistää ihmisten hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja terveyttä – tämä on myös meidän, hyvinvointialueen ammattilaisten tehtävä”, projektipäällikkö Sannariikka Grönfors sanoo. 

Uudenmaan järjestöt ja yhteisöt onkin laajasti kutsuttu tekemään yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelussa. Lue lisää(ulkoinen linkki) 

”Tähän mennessä olemme selvittäneet, mitä Länsi-Uudenmaan kunnissa tällä hetkellä tehdään asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja millaisia toiveita kunnissa on. Nyt pohdimme sitä, millaista hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen voisi käytännössä olla, millaista yhteistyötä eri hyvinvointialueet voisivat tehdä keskenään ja millainen rooli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (HUS) voisi olla tässä yhteistyössä”, Grönfors kertoo. 

Työn tulokset näkyvät aikanaan esimerkiksi hyvinvointialueiden hyvinvointisuunnitelmissa ja hyvinvointikertomuksissa - ja myös ihan käytännön toiminnassa. Siinä, miten saumattomasti julkiset palvelut ja järjestöjen tarjoama toiminta nivoutuvat toisiinsa. 

Järjestöt löytävät kaikkien ihmisten luo  

EJY ry:n järjestöasiantuntija Anu Toija toimii järjestöjen sote-muutostuessa Uudellamaalla. Hän kertoo, että Länsi-Uudellamaalla on tuhansia rekisteröityjä yhdistyksiä.   

“Järjestöjen toimintaan on helppo tulla mukaan. Osa toiminnasta on sellaista, että siihen voi osallistua myös nimettömänä”. 

Toija muistuttaa, että järjestöt ovat hyviä tavoittamaan niitäkin ihmisiä, jotka muuten eivät osaisi pyytää apua tai tule kuulluksi. Tästä hyvä esimerkki on etsivä nuorisotyö. Hän sanoo, että yhteisöt ja järjestöt ovat asukkaille myös hyvä paikka vaikuttaa. 

“Jos sinulla on aihe, johon haluat vaikuttaa, on sen ympärille syntynyt varmasti jo yhdistys. Sieltä voit löytää samanhenkisiä ihmisiä”, Anu Toija sanoo. 

Tilastoja

  • Länsi-Uudellamaalla on yli 6500 järjestöä. Noin kymmenen prosenttia näistä toimii sosiaali- ja terveyskysymysten parissa.
  • Järjestömuotoisia sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia oli Länsi-Uudellamaalla noin sata vuonna 2020.

Lisätietoa

  • Hyvinvointialue