Den politiska övervakningsgruppen öppnade diskussionen om Västra Nylands välfärdsområdes kommande politiska organisation

Publicerad: 16.11.2021 13.03

Västra Nylands välfärdsområde får ett fullmäktige och en styrelse våren 2022, men hurdana andra strukturer kommer att byggas upp?

Lagen förutsätter att det i välfärdsområdet också finns en revisionsnämnd, en nationalspråksnämnd, en valnämnd, ett ungdomsfullmäktige, ett råd för personer med funktionsnedsättning och ett äldreråd. Till övriga delar har välfärdsområdesfullmäktige omfattande prövningsrätt när det gäller vilken typ av politisk organisation som byggs i välfärdsområdet. Övervakningsgruppen förde en preliminär diskussion om ämnet, som fortsätter vid nästa möte 9.12.2021. 

Övervakningsgruppen satte sig också in i den allmänna situationen för beredningen av välfärdsområdet, IKT-helheten och säkerställandet av tvåspråkiga tjänster.

Promemoria från övervakningsgruppens sammanträde 10.11.2021(extern länk)

Övervakningsgruppens sammansättning(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

 

 

  • Välfärdsområde