Välfärdsområdets organisation och beslut

Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Välfärdsområdesfullmäktige

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har sitt första möte den 7 mars 2022 kl. 17.30.

Det temporära beredningsorganet

Politiska övervakningsgruppen

Välfärdsområdesvalnämnden

Välfärdsområdesvalet och välfärdsområdesfullmäktige 

Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet 1.3.2022. Välfärdsområdesvalet

Organisation 

Beslut om Västra Nylands välfärdsområdes organisation fattas av välfärdsområdesfullmäktige. 

Beredningsdirektörer 2022: