Beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde valde en beredningsdirektör för ekonomi och tog ställning till tidtabellen för beredningen av Apotti

Publicerad: 12.11.2021 15.06Uppdaterad: 15.11.2021 11.44

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde valde Ville Rajahalme till beredningsdirektör för uppgiftsområdet ekonomi. Uppgiften som beredningsdirektör för uppgiftsområdet upphandling tillsätts inte som sådan, utan den organiseras som en del av förvaltningens helhet.

Timo Kivistö och Emilia Kortelainen valdes till projektdirektörer för upphandling som är underställda beredningsdirektören för förvaltning. Tjänsterna och uppgifterna tillsätts på viss tid till 31.12.2022. De tidigare valda beredningsdirektörerna(extern länk)

Beredningsorganet beslutade ge Kyrkslätts, Sjundeå och Ingå kommuner ett ställningstagande om tidtabellen för ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti: Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå har planerat att ta i bruk Apotti i november 2022. Beredningsorganet anser att det är nödvändigt att senarelägga ibruktagandet av Apotti i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå från 2022 till en senare tidpunkt, till exempel 2024, för att trygga inledandet av Västra Nylands välfärdsområdes verksamhet och patientsäkerheten. Beslut om klient- och patientdatasystemlösningar inom Västra Nylands välfärdsområde kommer i sinom tid att fattas av fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde. Ställningstagandet i sin helhet (på finska(extern länk)); den svenska versionen publiceras snart med sammanträdesmaterialet 12.11(extern länk).

Sammanträdesmaterial(extern länk)

Välfärdsområdets beslut, webbplats(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

 

  • Välfärdsområde