De första beredningsdirektörerna för Västra Nylands välfärdsområde har valts

Publicerad: 15.10.2021 10.23Uppdaterad: 18.10.2021 15.13

Tjänsterna och uppgifterna tillsätts på viss tid till 31.12.2022.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde valde följande personer till de tidsbestämda tjänsterna som beredningsdirektörer:

  • Personal: Tjänsten tillsätts inte som sådan. Kimmo Sarekoski och Ulla Palmroos valdes att sköta uppgiften, båda med 40 procents arbetstid.
  • Förvaltning: Jarno Moisala
  • Räddningsväsendet och prehospital akutsjukvård: Kimmo Markkanen 
  • Stödtjänster: Pasi Ojaniemi
  • Kommunikation och delaktighet: Eliisa Anttila
  • IKT och digitala lösningar: Tommi Kuukka, dessutom valdes Markus Lundell till projektdirektör.

 

Beredningsdirektörerna ansvarar för att välfärdsområdets verksamhet inleds på ett säkert sätt och att välfärdsområdet har förutsättningar för en resultatrik verksamhet.

Dessutom beslutade man att

  • ansöka om 84 167 400 euro i statsunderstöd för IKT-ändringen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet
  • teckna fem stycken aktier i Istekki Oy
  • anskaffa personalhälsovården för välfärdsområdets anställda av Esbo stad fram till 31.12.2022.

 

Sammanträdesmaterial(extern länk)

 

Västra Nylands välfardsområde(extern länk)

 

  • Välfärdsområde