TASSU-priset till rådgivningens mångformighetsgrupp samt PRAO-perioder för elever med skärkilt stöd

Publicerad: 17.9.2021 10.27Uppdaterad: 17.9.2021 12.27
Shell HelmiSimpukka Vallikallios reastaurangchef Pia Parviainen (vänst.), K-market Kilos butiksägare Kimmo Relander, Esbo stads rådgivningsverksamhetschef Arja Erma och hälsovårdare Stina Venho tog emot årets 2021 TASSU-priset från stadsdirektör Jukka Mäkelä.
Shell HelmiSimpukka Vallikallios reastaurangchef Pia Parviainen (vänst.), K-market Kilos butiksägare Kimmo Relander, Esbo stads rådgivningsverksamhetschef Arja Erma och hälsovårdare Stina Venho tog emot årets 2021 TASSU-priset på stadshuset. TASSU-tävlingens beskyddare är stadsdirektör Jukka Mäkelä.Bild: Kaarina Salonen

Esbos mödra- och barnrådgivningens mångformighetsgrupp NeMo har vunnit TASSU-priset i serien för stadens arbetsgemenskap. TASSU-priset beviljades av Esbos jämlikhetskommittén. Shell Helmisimpukka Vallikallio och K-Market Kilo fick TASSU-priset, som föreslagits av invånarna i Esbo stad, eftersom de hade tagit elever med skärkilt stöd på PRAO-perioder.

Mödra- och barnrådgivningens mångformighetsgrupp NeMo, som vann stadens arbetsgemeskapets TASSU-pris, utvecklar rådgivningstjänster för att möta behoven hos en mångsidig kundkrets. I gruppen delar man information och kunskap gällande kulturell mångfald, vilket ökar tjänsternas jämställdhet. TASSU-prisets väljarna tackade speciellt att fördomarna minskas och utvecklingen av arbetssätt är en del av grundarbete. I stadens tjänster behövs förmåga att möta ett brett utbud av kunder med respekt för människors värde.

”Mångformighetsarbete och dess utveckling är nödvändigt även i rådgivningstjänster. Att tillgodose behoven hos en mångsidig kundkrets, förstärkning av personalens kompetens och smidig service kommer att öka jämställdheten. En hälsovårdare vårdsköterskan möter olika familjer med olika behov inom rådgivningsområdet, och utvecklingstanken steg från det praktiska arbetet. Hälspvårdaren har med iver kommit med idéer och genomfört NeMo-modellen. Jag är glad att hälsovårdarnas arbete på rådgivnigen har beaktas med TASSU-priset”, konstaterar chef för rådgivningsverksamhet Arja Erma.

PRAO-perioder för elever med skärkilt stöd

Även kommuninvånare fick förselå handligar som ökar likabehandling och jämställdhet. Av invånarnas förslag för handling för likabehandling och jämställdhet vann Shell Helmisimpukka Vallikallio och K-Market Kilo som tog elever med skärkilt stöd på praktisk arbetslivsorientering- dvs. PRAO-perioder. Shell Helmisimpukka Vallikallio och K-Market Kilo har erbjudit elever lämpliga och motiverande arbete. PRAO-praktikanter till exempel sätter varor i hyllor och städar lokalet.

”Att ordna godishyllorna är känd för att vara ett superställe! Eleverna bidrar påtagligt till arbetet tillsammans med oss. När en anställd bakar till exempel semlor, eleven påsar semlan och sätter en etikett och stänger påsen,” berättar Shell HelmiSimpukka Vallikallios restaurangschef Pia Parviainen.

Enligt responsen har studenterna fått framgångar samt varit nöjda med PRAO-perioden och arbetsuppgifterna.

”Fast ibland kunde arbetet kännas tungt för en del elever jämfört med vanlig skolgång, erfarenheterna har varit väldigt vikitiga för eleverna.  I slutet av PRAO-perioden fick eleverna ett PRAO-betyg, som eleverna kan använda i framtiden, till exempel som en samsökningsbilaga när de ansöker till fortsatta studier,” säger K-Market Kilo butiksägare Kimmo Relander.

Arbetstiden har också ställts i relation till behov för individuellt stöd och ork. Väljarna konstaterade att verksamheten berättar om en konkret uppskattning av mångfald och mänskliga rättigheter.

TASSU-priset beviljas till en konkret handling för likabehandling och jämställdhet

TASSU-tävlingen har två serier. Arbetsgemenskaperna vid Esbo stad kan delta i tävlingen antingen med sin egen eller en samarbetspartners handling för likabehandling eller jämställdhet. Invånarna i Esbo kan också ange handlingar som ökar likabehandling och jämställdhet.  Totalt har åtta ansökningar lämnats in till tävlingen.

Stadens arbetsgemenskapernas TASSU-priset har tidigare vunnits av bland annat flerspråkiga telefonrådgivning under coronapandemin, Esbo stadsbibliotekets och Rilax verksamhetcentrums, där ordnas dag- och arbetsverksamheten för vuxna med funktionsnedsättning,  gemensamma projekt som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning samt Esbos ungdomstjänsternas projekt mot hatprat.

Med TASSU-priset som föreslagits av invånarna har man under tidigare år belönat Haaveleiri som är riktag mot ungdomar och Niceheartsin Naapuriäidit-konsept.

TASSU är en tävling ordat av Esbo stads jämlikhetskommittén och TASSU-tävlingen ordandes för sjätte gång.  Syftet med tävlingen är lyfta upp och synliggöra konkreta handlingar som ökar likbehandling och jämställdhet, sprida dem som god praxis och lyfta upp likbenhandling- och jämställdhetsteman i Esbo. Prisets beskyddare är stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Både Esbo stads arbetsgemenskap och kommuninvånarnas angiven vinnare i handling för likabehandling och jämställdhet, som belönad med TASSU-priset, får 1000 euro för utvecklingsarbete för likabehandling och jämlikhet.

Läs mera om PRAO-erfarenheter på Shell HelmiSimpukka Vallikallio

Läs mera om PRAO-erfarenheter på K-Market Kilo

Espoo för alla.