TASSU-palkinto neuvolan monimuotoisuusryhmälle sekä erityisen tuen oppilaiden TET-jaksolle

Julkaistu: 23.8.2021 6.40Päivitetty: 29.4.2022 10.57
TASSU-palkinnon saaneet Shell HelmiSimpukka Vallikallion ravintolapäällikkö Pia Parviainen, K-market Kilon kauppias Kimmo Relander, neuvolatoiminnan päällikkö Arja Erma, terveydenhoitaja Stina Venho ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
Shell HelmiSimpukka Vallikallion ravintolapäällikkö Pia Parviainen (vas.), K-market Kilon kauppias Kimmo Relander, Espoon kaupungin neuvolatoiminnan päällikkö Arja Erma ja terveydenhoitaja Stina Venho vastaanottivat vuoden 2021 TASSU-palkinnot kaupungintalolla. TASSU-kilpailun suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.Kuva: Kaarina Salonen

Espoon äitiys- ja lastenneuvolan monimuotoisuusryhmä NeMo on voittanut Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan myöntämän TASSU-palkinnon kaupungin työyhteisöjen sarjassa. Espoon kaupungin asukkaiden ehdottaman TASSU-palkinnon saivat Shell HelmiSimpukka Vallikallio ja K-Market Kilo, jotka ovat ottaneet vaativan erityisen tuen oppilaita TET-jaksoille.

Kaupungin työyhteisöjen TASSU-palkinnon voittanut äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan monimuotoisuusryhmä NeMo kehittää neuvolapalveluita vastaamaan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeita. Ryhmässä jaetaan monikulttuurisuuteen liittyvää tietoa ja osaamista, mikä lisää palveluiden yhdenvertaisuutta. TASSU-palkinnon valitsijaraati kiitteli erityisesti sitä, että ennakkoluuloja vähennetään ja työtapoja kehitetään osana perustyötä. Kaupungin palveluissa tarvitaan taitoa kohdata monenlaisia asiakkaita ihmisarvoa kunnioittaen.

”Monimuotoisuustyö ja sen kehittäminen on välttämätöntä myös neuvolapalveluissa. Monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin vastaaminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä sujuva palvelu lisäävät yhdenvertaisuutta. Terveydenhoitaja kohtaa neuvolassa monimuotoisia perheitä erilaisine tarpeineen ja kehitysajatus nousikin käytännön työstä. Terveydenhoitajat ovat innolla lähteneet ideoimaan ja toteuttamaan NeMo-mallia. Olen iloinen, että neuvolan terveydenhoitajien tekemä työ huomioitiin tänä vuonna TASSU-palkinnolla”, toteaa Espoon kaupungin neuvolatoiminnan päällikkö Arja Erma.

TET-jaksoja vaativan erityisen tuen oppilaille

Myös kuntalaiset saivat ehdottaa palkittavaksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisääviä tekoja. Asukkaiden ehdottaman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteon voittivat Shell HelmiSimpukka Vallikallio ja K-Market Kilo, jotka ovat ottaneet vaativan erityisen tuen oppilaita Työelämään tutustumis- eli TET-jaksoille. Shell HelmiSimpukka Vallikallio ja K-Market Kilo ovat tarjonneet oppilaille soveltuvia ja motivoivia töitä. TET-harjoittelijat esimerkiksi hyllyttävät tavaroita ja siistivät tiloja.

”Karkkipatukkahyllyn järjestäminen on tunnetusti huippupaikka. Oppilaat osallistuvat konkreettisesti kanssamme työhön. Kun työntekijä leipoo vaikkapa sämpylöitä, oppilas pussittaa sämpylän ja laittaa tarran sekä sulkee pussin,” kertoo Shell HelmiSimpukka Vallikallion ravintolapäällikkö Pia Parviainen.

Palautteen perusteella oppilaat ovat saaneet onnistumisia sekä olleet tyytyväisiä TET-jaksoon ja työtehtäviin.

”Vaikka välillä työnteko saattoi osasta oppilaista tuntua jopa raskaalta tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna, kokemukset ovat olleet valtavan tärkeitä oppilaille. TET-jakson päätteeksi oppilaat saivat TET-todistuksen, jota oppilaat voivat hyödyntää jatkossa esimerkiksi yhteishaun liitteenä, kun hakevat jatko-opintoihin,” K-market Kilon kauppias Kimmo Relander sanoo.

Myös työaikaa on tarvittaessa suhteutettu yksilöllisesti tuen ja jaksamisen mukaan. Valitsijaraati totesi, että toiminta kertoo monenlaisuuden ja ihmisoikeuksien arvostamisesta konkreettisesti.

TASSU-palkinto myönnetään konkreettiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteolle

TASSU-kilpailussa on kaksi sarjaa. Espoon kaupungin työyhteisöt voivat osallistua kilpailuun joko omalla tai yhteistyökumppanin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusteolla. Myös espoolaiset asukkaat voivat antaa ilmi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisääviä tekoja. Yhteensä kilpailuun jätettiin kahdeksan hakemusta.

Kaupungin työyhteisöjen TASSU-palkinnon ovat aikaisemmin voittaneet muun muassa monikielinen koronapandemian puhelinneuvonta(ulkoinen linkki), Espoon kaupunginkirjaston ja Riilahden kehitysvammaisille aikuisille työ- ja päivätoimintaa tarjoavan toimintakeskuksen yhteinen hanke kehitysvammaisten työllistämisen tukemiseksi(ulkoinen linkki) sekä Espoon nuorisopalvelujen vihapuheen vastainen projekti(ulkoinen linkki)

Aikaisempina vuosina asukkaiden ehdottamalla TASSU-palkinnolla on palkittu muun muassa nuorille suunnattu  Haaveleiri(ulkoinen linkki) sekä Niceheartsin Naapuriäidit-konsepti(ulkoinen linkki).

TASSU on Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan järjestämä kilpailu, joka järjestettiin kuudetta kertaa. Kilpailun tavoitteena on nostaa näkyviin konkreettisia espoolaisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisääviä tekoja, levittää niitä hyvinä käytäntöinä sekä nostaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemaa esille. Palkinnon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

TASSU-palkinnolla palkittu Espoon kaupungin työyhteisö ja kuntalaisten ilmiantaman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteon voittaja saavat molemmat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyöhön 1000 euroa.

Lue lisää TET-kokemuksista Shell HelmiSimpukka Vallikalliossa.

Lue lisää TET-harjoittelun kokemuksista Kilon K-Marketissa.

Espoo kaikille.

  • Espoo kaikille