K-Market Kilon TET-yhteistyö voitti tasa-arvopalkinto TASSUn

  • Päätöksenteko
Kaarina Salonen
Julkaistu: 23.8.2021 12.23Päivitetty: 17.9.2021 11.03

Postipuun ja Kilonpuiston koulujen sekä Shell HelmiSimpukka Vallikallion ja K-Market Kilon TET-yhteistyö voitti tänä vuonna Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan myöntämän TASSU-palkinnon. Espoon kaupungin asukkaiden ehdottaman sarjan voittaneet Shell HelmiSimpukka Vallikallio ja K-Market Kilo ovat ottaneet koulujen vaativan erityisen tuen oppilaita TET-jaksoille eli työelämään tutustumisjaksoille.

Polkuja tulevaisuuteen

Kilon K-Marketissa TET-harjoitteluun osallistuneet oppilaat ovat päässeet hyllyttämään, siistimään, lajittelemaan sekä vetämään hyllyjen tuotteita hyllyn etureunaan, jotta asiakkaiden on ne helpompi ottaa. Palautteen perusteella oppilaat ovat saaneet onnistumisia sekä olleet tyytyväisiä TET-jaksoon ja työtehtäviin.

”Oppilaat saivat työpaidat päälleen, mikä vaikutti työmotivaatioon myönteisesti. Vaikka välillä työnteko saattoi osasta oppilaista tuntua jopa raskaalta tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna, nämä ovat olleet valtavan tärkeitä kokemuksia oppilaille. TET-jakson päätteeksi oppilaat saivat TET-todistuksen, jota oppilaat voivat hyödyntää jatkossa esimerkiksi yhteishaun liitteenä, kun hakevat jatko-opintoihin. Henkilökunta on mielellään ohjeistanut työtehtävät oppilaalle ja ohjaajalle,” K-Market Kilon kauppias Kimmo Relander kertoo.

Postipuun ja Kilonpuiston koulujen sekä Kilon K-Marketin yhteistyö käynnistyi Tekijätori-hankkeen kautta. Tekijätorin työntekijä auttoi etsimään vaativan erityisen tuen 9. luokan oppilaalle soveltuvaa TET-paikkaa Kilonpuiston koulun kävelyetäisyydeltä.  Tämän jälkeen koulun oppilaanohjaaja Jenni Roos oli yhteydessä Kimmoon ja yhdessä sovittiin tarkemmin TET-jaksoon liittyvistä käytännöistä. TET-jakso kesti viisi päivää yhden tunnin ajan aamupäivisin.

Yhteistyö on jatkunut. Viime keväänä Kilon K-Marketissa oli kaksi vaativan erityisen tuen 8.-luokkalaista Kilonpuiston ja Postipuun kouluista. Nämä TET-jaksot kestivät viisi päivää ja päivittäinen työaika oli 3-4 tuntia. TET-jaksojen toteutuksessa on voitu huomioida oppilaiden yksilöllinen tuen tarve esimerkiksi työajan kestossa. Ohjausta ja tukea tarvitsevat oppilaat ovat saaneet mukaansa koululta tutun aikuisen.

Ilon pilkahdukset ja hymy heijastuivat Kimmo kasvoilta, kun hän kertoo monista muistakin harjoittelujaksojen onnistumistarinoista.

”Nuorten unelmia täytyy tukea. Esimerkiksi nuori mies maailmalta sai tilaisuuden työskennellä kaupassa, opetella ja hioa taitojaan. Nyt hän on vuosien päästä edennyt erään suuren ulkomaisen tukkurin maajohtajaksi.”

Kimmo kertoo, että esimerkiksi eräs TET-jaksolla ollut oppilas on nyt edennyt vakituiseksi työntekijäksi ja suorittaa oppisopimuskoulutusta samaan aikaan.

”Henkilön motivaatio ja työteho ratkaisevat, miten asioissa päästään eteenpäin. Toki muistamme, että alussa harjoitellaan ja sitten kehitytään. Olennaista on, miten harjoittelija alkaa itse ottaa vastuuta tehtävistä.”

Kimmon mukaan hänellä on ollut noin 1500 harjoittelijaa 15 vuoden kauppiasuran aikana. Tulevaisuudessakin monenlaisilla harjoittelijoilla on tilaa hänen johtamissaan kaupoissa.

Lue lisää vuoden 2021 TASSU-palkinnosta.

Espoo kaikille