Så här har Esbo stads kultur- och idrottstjänster öppet från 1.10

Publicerad: 30.9.2021 11.51Uppdaterad: 30.9.2021 12.41
Bild: Pyry Antero / Kaupunkitapahtumat Espoo

Esbo stads idrottslokaler, bibliotek, kulturhus och museer är öppna. Från 1.10 börjar vi sälja mera biljetter till evenemangen. Vi beaktar coronasäkerheten i all vår verksamhet.

Kultur: fler biljetter säljs till evenemangen, museerna och biblioteken är öppna som vanligt

Bibliotek

Biblioteken är öppna och betjänar enligt höstens öppettider. Se bibliotekens öppettider på helmet.fi(extern länk). Stadsbibliotekets evenemang finns också på helmet.fi.(extern länk)

Vi förutsätter att du följer de anvisningar om coronasäkerhet som personalen ger eller som finns på biblioteken.

Stadsmuseet

Stadsmuseets verksamhetsställen KAMU på WeeGee, Glims gårdsmuseum och villamuseet Villa Rulludd är öppna. Se närmare öppettider.(extern länk)

Se KAMUs utställningsutbud.(extern länk)

Anvisningar för ett tryggt museibesök finns på stadsmuseets webbplats(extern länk). Du kan också besöka museerna på webben! Läs mer:(extern länk) Historia på nätet.(extern länk)

Kulturhus och evenemang

Från 1.10 börjar vi sälja mera biljetter till evenemangen. Se uppgifter om evenemangen på adressen: kulttuuriespoo.fi(extern länk).

Kulturhusens (Sellosalen(extern länk)Esbo kulturcentrum(extern länk)Kannusalen(extern länk)Barnens kulturcentrum Aurora(extern länk)Vindängen(extern länk), WeeGee(extern länk)) program finns på deras webbsidor.

Ljuskonstfestivalen Reflektor Espoo presenterar ljuskonst i en oraffinerad miljö vid de gamla logistikhallarna i Kera 7–10.10.2021.

Det digitala kulturhuset Urban Espoo(extern länk) är öppet 24/7.

Vid alla evenemang iakttas allmänna hygienkrav för att förbättra hälsosäkerheten i lokalerna.

Tapiola Sinfonietta

Stadsorkesterns konsertsäsong har inletts. Försäljningen av extra biljetter och nya säsongkort till höstens konserter inleds 6.10.

Tapiola Sinfonietta: Konserter(extern länk).

Idrott: idrottslokalerna är öppna

Idrottslokalerna är öppna som vanligt. Vi beaktar coronasäkerheten i all vår verksamhet.

Grupper och kurser inom stadens idrottstjänster

Tidtabellerna för ledda grupper och kurser finns på adressen espoo.fi/ohjattuliikunta(extern länk). Besökarna bör också fortsättningsvis följa gällande rekommendationer om användning av ansiktsskydd samt iaktta god hand- och hosthygien. Delta inte i verksamheten om du har minsta tecken på förkylning.

Idrottslokaler och idrottsplatser

Alla stadens idrottslokaler och idrottsplatser är öppna.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet inom idrott och kultur kan ordnas inomhus och utomhus för alla ålderskategorier. Även tävlingsverksamheten (matcher, tävlingar, turneringar) kan fortsätta som vanligt.

I hobbyverksamhet inom idrott och kultur rekommenderas att man även i fortsättningen undviker onödig fysisk kontakt och iakttar allmänna hygienanvisningar. Dessutom rekommenderas att hobbygruppen sammanträder i samma sammansättning och att kontakter med andra grupper undviks. Även rekommendationen om användning av ansiktsskydd gäller fortfarande. Anvisningen om hobbyverksamhet gäller tills vidare.

Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo relaterade till coronasituationen.

 

  • Coronavirus