Rekrytering av beredningsdirektörer för Västra Nylands välfärdsområde börjar snart

10.9.2021 13.43Uppdaterad: 13.9.2021 11.50

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade inleda rekrytering av beredningsdirektörer.

Beredningsdirektörerna, som anställs för viss tid, svarar för att välfärdsområdets verksamhet inleds på ett säkert sätt och för att det finns förutsättningar för en resultatrik verksamhet inom välfärdsområdet.

Rekryteringen av beredningsdirektörerna för styr- och stödserviceprocesserna (ekonomi, personal, IKT och digitala lösningar, förvaltning, upphandling, stödtjänster, kommunikation och delaktighet) samt av beredningsdirektören för räddningsväsendet inleds snarast möjligt. Rekryteringen av beredningsdirektörer för social- och hälsovårdstjänster bereds och beslut om att inleda dessa rekryteringar fattas senare.

Ärendena på mötet beslutades enligt förslagen.

  • Välfärdsområde
  • LU-sote