Västra Nylands välfärdsområde

Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) samt Västra Nylands räddningsverk bygger tillsammans Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdet betjänar fr.o.m. 1.1.2023.

Västra Nylands välfärdsområde, beredningsledningens kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde, ordförande
Sanna Svahn

Beredningsdirektör, förvaltning
Jarno Moisala, ext-jarno.moisala@esbo.fi

Beredningsdirektörer, personal
Kimmo Sarekoski, kimmo.sarekoski@esbo.fi
Ulla Palmroos, ext-ulla.palmroos@esbo.fi

Beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Tommi Kuukka, tommi.kuukka@esbo.fi

Beredningsdirektör, ekonomi
Ville Rajahalme (börjar senare)

Beredningsdirektör, stödtjänster
Pasi Ojaniemi, pasi.ojaniemi@esbo.fi

Beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Eliisa Anttila, ext-eliisa.anttila@esbo.fi

Beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Kimmo Markkanen, kimmo.markkanen@esbo.fi