Försöket med poolbilar lyckades – Esboborna får använda bilarna också i fortsättningen

Publicerad: 15.9.2021 5.11Uppdaterad: 15.9.2021 6.11
Omagos poolbilar i Mattby.

Vi prövade lokala poolbilar i fyra stadsdelar i Esbo tillsammans med Omago Oy. Med lokala poolbilar avses en tjänst med bilar som är i gemensam användning, där en bil kan tas i bruk och återlämnas i samma område. Områdena där de lokala poolbilarna prövades var Mattby, södra Alberga, norra Alberga och Esbo centrum. Användarna var nöjda med tjänsten, så de lokala poolbilarna kommer att betjäna Esboborna också i fortsättningen. I Esbo finns redan flera företag som erbjuder lokala poolbilar.

”Försöket med lokala poolbilar fungerade bra och vi fick många nya användare”, säger affärsdirektör Iiro Permikangas från Omago, som finns bakom de lokala poolbilarna. 

Omagos lokala poolbilar utvidgade nyligen sitt område också till Otnäs. ”Det har kommit önskemål om att de lokala poolbilarna ska utvidga sina tjänster också till nya områden, bland annat till Kilo och Tomtekulla. Vi utreder nu möjligheterna att fylla dessa önskemål tillsammans med företagen”, säger utvecklingschef Mari Päätalo från Esbo stad.

Försöket med Omagos lokala poolbilar ingick i ett projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för 6Aika. Med knutpunkter avses trafiknoder där det erbjuds olika slags trafiktjänster

Separata parkeringsplatser för lokala poolbilar

Lokala poolbilar kan parkeras på parkeringsplatser som separat märkts ut för dem – de har ett P-märke och dessutom en skylt med texten ”Vain yhteiskäyttöautoille” (”endast för lokala poolbilar”). En del av parkeringsplatserna har inga sådana öronmärkta platser för de lokala poolbilarna, men då kan de lokala poolbilarna parkeras på vilken som helst av bilplatserna på parkeringsplatsen. Dessa parkeringsområden har i samband mer P-märket dessutom en skylt med texten ”Ei koske yhteiskäyttöautoja” (”gäller inte lokala poolbilar”). De ovannämnda platserna är utmärkta på Huvudstadsregionens servicekarta.(extern länk)

Esbo stads alla avgiftsbelagda parkeringsplatser är dessutom tillåtna för poolbilar utan parkeringsavgift och tidsbegränsningar. Bilplatser av den här typen finns i Mattby, Hagalund och Alberga. Läs mer om avgiftsbelagd parkering på https://www.espoo.fi/sv/trafik-och-gator/parkering#section-5429(extern länk)

Mål: att minska på trafikens utsläpp

Esbo vill vara klimatneutralt före år 2030. Trafikutsläpp orsakar omkring en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. Genom olika försök inom trafik och rörlighet försöker vi påverka tillkomsten av nya tjänster som minskar på utsläppsmängderna. Poolbilstjänster gör det möjligt att avstå från en egen bil eller från att skaffa egen bil. Forskning tyder på att en poolbil kan ersätta 8–25 bilar. Vi önskar därför att poolbilstjänster ska uppnå en etablerad position i Esbo och erbjuda ett verkligt alternativ till att äga en bil.

I Esbo verkar för stunden flera poolbilsföretag. Företagen, som för närvarande erbjuder poolbilar med olika villkor, är till exempel Aimo Park(extern länk), GreenMobility Finland(extern länk) och Omago(extern länk).

Följ oss på sociala medier: #trafikhubs #6Aika #MobilityHubs #SixCities

Mer information: utvecklingschef Mari Päätalo, tfn 040 639 4550, mari.paatalo@esbo.fi

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Hela Esbo