Så har Esbo stads kultur- och idrottstjänster öppet från 20.8.2021

Publicerad: 18.8.2021 8.04
Bild: Jussi Hellsten

Esbo stads bibliotek, idrottslokaler och museer är öppna. Hobbyverksamheten inleds med beaktande av begränsningarna.

Kultur: Esbo stads bibliotek och museer är öppna, evenemang ordnas inom ramen för begränsningarna

Bibliotek

  • Biblioteken är öppna och betjänar enligt höstens öppettider. Se bibliotekens öppettider på helmet.fi(extern länk).
  • Närmare information om hur man besöker biblioteken tryggt finns på helmet.fi(extern länk).
  • De evenemang som ordnas i stadsbiblioteket ändras vid behov i enlighet med de nya begränsningarna antingen till distansevenemang eller så ställs de in. Kontrollera situationen för evenemangen i Esbo stads bibliotek på helmet.fi(extern länk).

Stadsmuseet

Kulturhus och evenemang

Tapiola Sinfonietta

Hobbyverksamhet inom kulturen

  • Hobbyverksamheten inleds med beaktande av begränsningarna. Aktörerna inom den grundläggande konstundervisningen och andra aktörer inom hobbyverksamhet inom kulturen anvisas att agera i enlighet med regionförvaltningsverkets riktlinjer. Aktörerna ska säkerställa att det inte uppstår nära kontakter i kundlokalerna. Dessutom ska de göra upp en skriftlig plan för förhindrande av nära kontakter. Planen ska vara framlagd i lokalen. I övrigt iakttas de säkerhetsanvisningar som gällde redan i våras, bland annat om användningen av ansiktsskydd och hygienanvisningar.

Idrott: idrottslokalerna är öppna, hobbyverksamheten fortsätter

Idrottslokalerna förblir öppna och verksamheten inom alla grenar fortsätter. Även tävlingsverksamheten (matcher, tävlingar, turneringar) kan fortsätta. De som ordnar verksamheten ska se till att den genomförs på ett säkert sätt, med beaktande av begränsningarna.

Grupper och kurser inom stadens idrottstjänster

  • De ledda idrottsgrupperna och idrottskurserna inleds enligt tidtabellerna. Antalet deltagare begränsas för att verksamheten ska kunna ordnas på ett säkert sätt. I idrottslokaler inomhus kan antalet deltagare vara högst 25 och utomhus högst 50. I mindre idrottslokaler inomhus dimensioneras gruppstorleken enligt lokalen.
  • Tidtabellerna för grupperna och kurserna finns på adressen espoo.fi/ohjattuliikunta(extern länk).

Idrottslokaler och idrottsplatser

Alla stadens idrottslokaler och idrottsplatser hålls öppna. I lokalerna kan hälften av det normala maximala antalet besökare vistas samtidigt.

Simhallar

Gym och andra idrottslokaler

Servicetorgen

  • Lokalerna för möten, distansarbete och grupparbeten på servicetorget i Iso Omena och Kalajärvi kan bokas för högst hälften av det normala maximala antalet besökare för varje lokal. Det maximala antalet personer är 25 också i de stora lokalerna. Se till att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden.
  • Coronavirus