Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående

Publicerad: 18.3.2021 10.51Uppdaterad: 8.10.2021 12.13

När den äldre inte längre tryggt kan bo hemma börjar de anhöriga ofta söka en vårdhemsplats. I Västra Nyland kommer man att ta i bruk en vårdhemsportal för att göra det lättare att söka, jämföra och välja en vårdhemsplats. I portalen kan du välja det lämpligaste vårdhemmet för dig själv eller din närstående.

Allt mångsidigare information

Vårdhemsportalen har använts i Esbo i drygt ett år (hoivakodit.espoo.fi(extern länk)). Under våren flyttas vårdhemsportalen till en ny adress och utvidgas till att omfatta hela Västra Nyland. Samtidigt förses portalen med allt mångsidigare information om vårdhem, såsom respons av boende och anhöriga samt tillsynsrapporter. Det blir lättare att välja ett vårdhem när all information är samlad. 

"Fördelen med vårdhemsportalen är att all information finns på samma ställe och är lättillgänglig. När det är dags att bekanta sig med vårdhem går det lätt i portalen. Där samlas all nödvändig information om vårdhem för att stödja de kommande boendes val, berättar projektchef Salla Kälkäinen.

Väl utfört arbete synliggörs 

I vårdhemsportalen kommer man att se hur nöjda vårdhemmens boende eller anhöriga är och läsa tillsynsrapporterna om vårdhemmen. Öppen bedömning och respons styr också vårdhemmens eget arbete i rätt riktning. Ett väl utfört arbete ger goda vitsord och god respons som alla kan ta del av.

Alla nya egenskaper tas i bruk senast i maj.

"I fortsättningen är vårdhemsportalen en öppen tjänst för jämförelse och bedömning av vårdhem för alla västnylänningar", gläder sig Kälkäinen.

I vårdhemsportalen kan man inte boka en vårdplats, utan den bokas hos social- och hälsovården på samma sätt som hittills. Man kan dock söka en trevlig vårdplats i portalen för sig själv eller en anhörig. Efter det kan man önska få en plats där eller, om det inte finns lediga platser, vänta i kön.

Den nya vårhemsportalen är en del av Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo