Karviainen, Hangö, Lojo och Raseborg tar ett språng mot gemensamma klient- och patientdatasystem

Publicerad: 18.2.2021 13.18Uppdaterad: 8.10.2021 12.25

I kommunerna i västra Nyland används för närvarande 36 olika klient- och patientdatasystem när alla system för hälso- och sjukvård, munhälsovård och socialtjänster räknas med.

Vägen mot gemensamma klient- och patientdatasystem är lång: det är meningen att reducera till 22 system under 2021. 

Vi förbereder oss på ett första gemensamt steg just nu i Hangö, Karviainen, Lojo och Raseborg när ProConsona-klientdatasystemen inom socialtjänsterna slås samman före sommaren. Före årets slut sammanslås också Pegasos-patientdatasystemen inom hälsovården i Karviainen, Lojo och Raseborg. 

Ett annat gemensamt steg tas när WinHit-patientdatasystemen inom munhälsovården slås samman i Karviainen, Hangö, Lojo och Raseborg.

"Vi tar nu många steg tillsammans. Enhetligare datasystem minskar komplexiteten, underlättar driften och sparar kostnader. Det är en betydande förändring”, berättar Markus Lundell, programdirektör för digitala lösningar och IKT. 

Smidigare service 

Reformen medför också många fördelar för klienterna: 

  • Klienten får smidigare service när hen inte behöver lämna samma uppgifter på nytt på olika serviceställen. 
  • Socialtjänsternas uppgifter kan klienterna i fortsättningen läsa på kanta.fi. 
  • I framtiden kommer också digitala tjänster att erbjudas. 
  • Kommunerna sparar när uppdateringarna och det övriga underhållet av systemen är lättare att sköta. 

Framtiden då? 

År 2022 minskas brokigheten, till exempel tar Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå i bruk Apotti-systemet då. Och någonstans kring 2028 hägrar en situation med bara fyra system i västra Nyland, men vi har ännu inte beslutat om dessa steg.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde