Lagstads skola

Lagstads skola är en svenskspråkig sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9.

Vår skola

Lagstads skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har också smågruppsundervisning i åk 7-9. I skolbyggnaden fungerar även Lagstads daghem och förskola.

Vi anser att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Vi betonar därför en positiv skolmiljö där de vuxna bryr sig om och där alla elever kan känna sig sedda och hörda.

Eleverna får en högklassig undervisning som ger basfärdigheter för vidare studier. Vi uppmuntrar till elevmedverkan och vill att eleverna är delaktiga i att skapa en skola som ger de värderingar och färdigheter som behövs för framtiden. Vi vill värna om traditioner samtidigt som vi vill stå mitt i centrum för utveckling och nytänkande.

Lagstads skola är en KiVaskola, vilket betyder att vi systematiskt och målinriktat arbetar mot mobbning i skolan. Vi har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och vi försöker ge eleverna verktyg att hantera olika situationer. Vi jobbar med kamratstödjarverksamhet och vänelevsverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet. https://www.kivaskola.fi/(extern länk).

Lagstads skola har ett årligen återkommande samarbete med EHYTry. Eleverna i åk 7-9 får ta del av drogförebyggande arbete genom HuBu-metoden. Du kan läsa mer på EHYTs webbplats.(extern länk)

Lagstads skola är tillsammans med Mattlidens skola och Storängens skola en URHEA-skola.