KULPS – Kultur- och motionsstigen

Kultur- och motionsstigen KULPS är unik för Esbo. Vi vill främja jämlikhet mellan eleverna och utveckla användningen av kultur och idrott i undervisningen. KULPS erbjuder förskol- och grundskoleleverna kultur- och idrottsupplevelser mitt under skoldagen och som en del av undervisningen. KULPS består av tre stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen. KULPS är gratis för skolorna. KULPS genomförs i samarbete mellan finsk utbildning, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna.

KULPS-evenemang