KULPS Motionsstigen

Motionsstigen ger elever i förskolan och skolan en möjlighet att få testa olika idrottsgrenar och idrottsställen som man kanske inte annars så lätt har möjlighet att få testa. 

Varje klass eller förskolegrupp kan använda motionsstigen en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Den valda idrottsaktiviteten får inte vara samma på våren som på hösten.  Motionsstigens aktiviteter ska inte heller användas till valfria timmar i gymnastik. Om man stigen användas på ett sätt som bryter mot instruktionerna kommer skolan faktureras för de extra besöken.   

Nästan alla motionsstigens aktiviteter passar även för elever i smågruppsundervisning. Men dubbelkolla ändå detta med tjänsteproducenten på förhand. Meddela också gärna i samband med bokningen om det finns elever i gruppen som har särskilda behov. På så sätt kan tjänsteproducenten anpassa timmens innehåll på bästa sätt efter gruppen. Utbudets beskrivningar här nedanför är oftast på finska men har alla en kort sammanfattning på svenska. I den sammanfattningen står det om aktiviteten kan erbjudas på svenska. Det är också bra att i samband med att man bokar dubbelkolla att aktiviteten går att få ledd på svenska. Ett besök är ca 45-60 min långt. 

Observera att vissa tjänsteproducenter har en kvot på antal besök de tar emot. Det innebär bara ett visst antal grupper kan ta del av just den aktiviteten. 

Förskolans motionsstig

Här finns motionsstigen utbud för förskolan

Motionsstigen för årskurs 1-2

Här finns motionsstigens utbud för årskurs 1-2

Motionsstigen för årskurs 3-6

Här finns motionsstigens utbud för årskurs 3-6

Motionsstigen för årskurs 7-10

Här finns motionsstigens utbud för årskurs 7-10