KULPS-liikuntapolku

Liikuntapolulla tutustutaan eri liikuntalajeihin ja -paikkoihin. Laaja lajikirjo luo mahdollisuuden tutustua myös aivan uusiin, muuten ehkä vaikeasti saavutettaviin liikuntalajeihin. 

KULPS edistää esi- ja peruskoululaisten kulttuuri- ja liikuntakäyntejä tarjoamalla mahdollisuuden vierailuun keskellä koulupäivää ja osana opetusta ( KULPS-kulttuuri- ja liikuntapolku)

Liikuntapolun käyttö on siis osa opetusta eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi koulujen liikuntapäiviin tms. tapahtumiin.

Luokka / esiopetusryhmä voi käyttää liikuntapolkua yhden kerran syyslukukaudella ja yhden kerran kevätlukukaudella. Keväällä tulee käyttää eri palvelua kuin syksyllä.

Liikuntapolkukäynnit on tarkoitettu koko luokalle, ei pelkästään liikunnanvalinnaisaineille. 

Jos käynnit poikkeavat ilmoitetusta käytännöstä, liikuntapalvelut ei maksa aiheutuneita kuluja.

Melkein kaikki palvelut soveltuvat erityisluokille- ja ryhmille. Varmista tämä vielä palveluntuottajalta. Mainitse myös varausta tehdessäsi, onko ryhmässäsi lapsia, joilla on erityistarpeita. Näin palveluntuottaja osaa soveltaa tunnin aiheen ja sisällön ryhmäsi mukaan. Samalla voit tiedustella, onko palvelu saatavissa ruotsiksi tai englanniksi. Käynnin kesto on 45-60 min. 

HUOM! Joidenkin palvelujen kohdalla palvelun käytössä on kiintiö.  Tällöin palveluntuottaja voi ottaa vastaan vain tietynmäärän ryhmiä.

Liikuntapolku lukuvuosi 2022-2023

Esiopetuksen liikuntapolku

Esiopetuksen liikuntapolun kuvaus

1. - 2.-luokkalaisten liikuntapolku

1. - 2.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus 

3.-6.-luokkalaisten liikuntapolku

3.-6.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus

7.-10.-luokkalaisten liikuntapolku

7.-10.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus