KULPS-liikuntapolku

Liikuntapolulla tutustutaan eri liikuntalajeihin ja -paikkoihin. Laaja lajikirjo luo mahdollisuuden tutustua myös aivan uusiin, muuten ehkä vaikeasti saavutettaviin liikuntalajeihin. 

Luokka / esiopetusryhmä voi käyttää liikuntapolkua yhden kerran syyslukukaudella ja yhden kerran kevätlukukaudella. Keväällä tulee käyttää eri palvelua kuin syksyllä. Liikuntapolkukäyntejä ei ole tarkoitettu liikunnan valinnaisainetunneille vaan koko luokalle. Jos käynnit poikkeavat ilmoitetusta käytännöstä, liikuntapalvelut ei maksa aiheutuneita kuluja.

Melkein kaikki palvelut soveltuvat erityisluokille- ja ryhmille. Varmista tämä vielä palveluntuottajalta. Mainitse myös varausta tehdessäsi, onko ryhmässäsi lapsia, joilla on erityistarpeita. Näin palveluntuottaja osaa soveltaa tunnin aiheen ja sisällön ryhmäsi mukaan. Samalla voit tiedustella, onko palvelu saatavissa ruotsiksi tai englanniksi. Käynnin kesto on 45-60 min. 

HUOM! Joidenkin palvelujen kohdalla palvelun käytössä on kiintiö.  Tällöin palveluntuottaja voi ottaa vastaan vain tietynmäärän ryhmiä.

Aluehallintovirasto(ulkoinen linkki) on linjannut koronapassin käytön. Tämä koskee myös KULPS-liikuntapolkua. Joten opettajalla tulee olla koronapassi. Jos hänellä ei ole, niin liikuntapolkua ei voi käyttää.

Jos oppilaita on alle 20 hlöä niin koronapassia ei vaadita. Tämä ohjeistus on voimassa 2021 loppuun saakka. 

Esiopetuksen liikuntapolku

Esiopetuksen liikuntapolun kuvaus

1. - 2.-luokkalaisten liikuntapolku

1. - 2.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus 

3.-6.-luokkalaisten liikuntapolku

3.-6.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus

7.-10.-luokkalaisten liikuntapolku

7.-10.-luokkalaisten liikuntapolun kuvaus