Som yrkesperson i Esbo

Esbo stad har cirka 10 000 anställda. Många av våra medarbetare arbetar som lärare eller barnskötare inom småbarnspedagogiken, klasslärare och lektorer i grundskolan, timlärare, arkitekter, trafikingenjörer eller fastighetsskötare. Det finns dock hundratals olika uppgiftsbeteckningar. Vad jobbar du med? Lär känna våra fackmän inom olika områden.

I våra lediga tjänster ser du(extern länk) till vilka arbetsuppgifter vi just nu söker experter.

Socialarbete

 

Arbetsuppgifterna flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023.(extern länk)

”Det finns inget tillgjort eller påklistrat i socialarbetares arbete.  Vi arbetar med de viktigaste, grundläggande faktorerna i livet.” Som socialarbetare vid Esbo stad får du delta i att bygga en trygg framtid. Du kan följa samhällets fenomen i framkanten.

För oss är kunden viktigast. Principerna för arbetet är familjeorientering, främjande av hälsa och välbefinnande, tidigt stöd och ingripande samt mångprofessionellt arbetssätt.

Esbo erbjuder ett brett utbud av möjligheter till socialarbete inom familje- och socialtjänster, äldreomsorg, tjänster för personer med funktionsnedsättning och hälsovård.

Se videon där socialarbetare Inkeri berättar om sitt arbete(extern länk). (På finska.)

Läs hur socialarbetare Johnny fann sin kallelse i arbetet med personer med funktionsnedsättning(extern länk). (På finska.) (Duunitori)

Se videon om en socialarbetares arbete vid Esbo stad(extern länk). (På finska.)

Utbildning och fostran

Kom och jobba med barn och unga i Esbo! Som expert inom ditt område kan du arbeta i våra mångsidiga uppgifter inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Vi utvecklar högklassiga undervisningstjänster i enlighet med läroplanen. Som proffs inom undervisningen erbjuder du barn och unga högklassiga, mångsidiga och regionalt lika utbildningsmöjligheter.

Att arbeta i den öppna och experimentella atmosfären av småbarnspedagogiken i Esbo är meningsfullt, mångsidigt och utvecklande. Som proffs inom småbarnspedagogiken har du verkligen en chans att påverka verksamhetskulturen. Ett brett expertnätverk, digitaliteten som utvecklas och mångsidiga utbildningsmöjligheter stöder ditt arbete. En stark yrkesskicklighet och förståelse för arbetets betydelse förenar vår personal.

Titta, vad specialklasslärare Mirjam  och religionslärare Evald berättar om sitt jobb(extern länk)

En lärare Linnea och en barnskötare Katarina inom småbarnspedagogik berättar om sitt jobb på Esbo stad. (extern länk)

Titta på videon: Lärare inom småbarnspedagogik, välkommen till Esbo stad(extern länk)!

Läs, hur är det att jobba inom svenskspråkig småbarnspedagogik i Esbo(extern länk). (Duunitori)

Lär känna alla våra öppna uppgifter inom undervisningen och småbarnspedagogiken.(extern länk)

Kultur

Esbo är en livskraftig kulturstad. Vi erbjuder kulturarbetare arbetstillfällen i förnyelseorienterade och livliga bibliotek, stadsmuseet, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta samt evenemangs- och kulturtjänster (Utställningscentret WeeGee, Esbo kulturcentrum, Sellosalen, Barnkulturcentret Aurora, Kannusalen och Stadsevenemang).

Hos oss jobbar ett brett spektrum av proffs: till exempel orkestermusiker, stadsmuseets intendenter, bibliotekspedagoger, producenter och tekniker på kulturhusen. Som expert inom din bransch får du arbeta med kulturtjänster för olika publiker. I Esbo tillhör kulturen alla.

Vård- och omsorgsarbete

Arbetsuppgifterna flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023.(extern länk)

Sjukskötare, hälsovårdare och närvårdare – kom och gör ett mångsidigt och människonära arbete där du påverkar Esbobornas välbefinnande. Vi erbjuder dig ett varierande och intressant jobb, en innovativ arbetsmiljö, en aktiv arbetsgemenskap och omfattande utbildningsmöjligheter.

Som proffs inom omsorgsbranschen kan du arbeta på hälsostationer eller rådgivningsbyråer, inom tjänster för personer med funktionsnedsättning, mental- och missbruksvården samt tjänster för äldre på Esbo sjukhus eller inom hem- och långtidsvården.

Esbo är en föregångare! Vi har belönats i många innovationstävlingar. Till exempel har det mobila sjukhuset LiiSa(extern länk) (videon är på finska), som tillhandahåller jourtjänster till Esbobor inom långtidsvården, boendeenheter för funktionshindrade och hemvårdskunder, tilldelats ett hedersomnämnande i serien för innovationer inom hälsobranschen i Laatukeskus nationella tävling Quality Innovation Award.

Vi vill erbjuda Esboborna Finlands bästa service. Låt oss göra ett välmående Esbo tillsammans!

Läs hur inom hemvården i Esbo har man arbetat för att stärka hemvårdspersonalens kompetens. Man har särskilt satsat på introduktionen av nya arbetstagare. 

Läs hur personalen kan utveckla sina färdigheter teoretiskt och praktiskt i Taitotori på Esbo sjukhus(extern länk). (På finska.) (Duunitori)

Se vad sjuksköterska Nonna och fysioterapeut Hanna berättar om sitt arbete på Esbo sjukhus(extern länk). (På finska.) (Duunitori)

Närvårdare Niina lyssnar på de äldres visdomar i sitt arbete och uppmanar att stanna vid utvecklingen av hemvårdens verksamhetsmodeller. Läs mer om närvårdarens arbete(extern länk). (På finska.) (Duunitori)

Se vad yrkesutbildade inom hälsovårdsbranschen i Esbo berättar om sitt arbete:

 

Läkare

Arbetsuppgifterna flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023.(extern länk)

I Esbo arbetar du i en utvecklande, entusiastisk och yrkeskunnig grupp. Vi erbjuder dig ett mångsidigt och utmanande jobb, omfattande utbildningsmöjligheter och möjlighet att utveckla dig professionellt.

Du kan arbeta som allmänläkare på Hagalunds, Alberga, Kilo, Esbovikens eller Stensviks hälsostation, hälsostationen i Iso Omena, hälsostationen Samaria eller Kalajärvi hälsostation. Du kan också arbeta som läkare på rådgivningen, skolläkare eller läkare inom äldreomsorg eller specialisera dig på en viss patientgrupp.

Ilona är nöjd med sitt arbete som hälsocentralsläkare vid Esbo stad. ”Det bästa är klientarbetet.” Läs mer om hälsocentralsläkarens arbete(extern länk). (På finska.) (Mediuutiset)

”Det finns en möjlighet att använda sina egna styrkor och sin egen kompetens i detta arbete.” Läs mer om vad en skolläkare, en överläkare för den förebyggande hälsovården för barn och unga och en läkare på den barnpsykiatriska enheten berättar om sitt arbete i Esbo(extern länk). (På finska.) (Mediuutiset)

Se videon där Roope och Hannele berättar om läkarjobbet i Esbo(extern länk). (På finska.)

Ung läkare, vad säger du om arbete i Esbo? Se videon där Laura berättar om sitt arbete som läkare i Esbo(extern länk). (På finska.)

Antti och Ali arbetade som sommarkandidat på avdelningen för neurologisk rehabilitering på Esbo sjukhus. Enligt Antti och Ali var arbetet särskilt viktigt på grund av att de fick träffa patienter och se slutresultatet av sitt eget arbete i praktiken. Se videon om Anttis och Alis erfarenheter av sommarjobbet på Esbo sjukhus.(extern länk) (På finska.)

 

Rehabilitering

Arbetsuppgifterna flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023.(extern länk)

Som rehabiliteringsexpert upprätthåller och förbättrar du klienternas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Hos oss kan du arbeta på familjerådgivningen, elevvården, rehabiliteringstjänsterna för barn samt på den barnpsykiatriska enheten.

Fysio-, ergo- och talterapeuterna hjälper till med våra klienters vardag. De erbjuder bland annat aktiviteter som utvecklar rörelse- och funktionsförmåga för individer och grupper.

Städning och fastighetsskötsel

Yrkespersonerna vid affärsverket Esbo lokaler tar hand om driften, reparationerna, underhållet och byggherreverksamheten av stadens lokaler och byggnader samt underhållet och städningen av fastigheter. 

Våra städare, det vill säga lokalvårdare, ser till att lokalernas användare kan arbeta och sköta ärenden i rena och städade utrymmen varje dag. Våra yrkeskunniga fastighetsskötare säkerställer i sin tur att byggnaderna är i oklanderligt skick och alltid trivsamma att arbeta i.

Ingenjörs- och planeringsarbete

Ingenjörer, planerare och andra proffs inom tekniksektorn skapar ett funktionellt och bekvämt Esbo genom sitt arbete. Finlands näst största stad erbjuder möjligheter att arbeta inom till exempel planläggning, planering av kommunalteknik, byggherreverksamhet av trafikleder och miljövård. Som proffs inom tekniksektorn får du göra synligt arbete som är viktigt för både invånare och företag. Du kommer att se konkreta resultat av ditt arbete. Välkommen till det snabbt växande och utvecklande Esbo! 

Läs vad Toni, servicechef för infrastruktur, och underhållsingenjör Kristoffer på stadsteknikcentralen i Esbo berättar om sitt arbete(extern länk). (På finska.) (Duunitori)

Se videon: Som ingenjör inom byggbranschen får du arbeta med stora byggprojekt(extern länk). (På finska.)

Administrativt arbete

Goda tjänster för invånarna kräver stöd av en god förvaltning. Utöver de traditionella kommunala uppgifterna erbjuder vi jobbmöjligheter för till exempel jurister, fackmän för upphandlingar och bokföring samt kommunikations- och personalförvaltningsexperter. Utbudet av uppgiftsbefattningar är brett. Förvaltningens kunder är både kommuninvånarna och andra yrkesverksamma inom stadens organisation.

Sisko, specialist i anställningsförhållande, kom och arbetade för staden via juniormodellen. Se videon där Sisko berättar om sitt arbete vid Esbo stad.(extern länk) (På finska.)