Ammattilaisena Espoossa

Espoon kaupungilla on työntekijöitä noin 10 000. Työntekijöistämme monet työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajina tai lastenhoitajina, peruskoulun luokanopettajina ja lehtoreina, tuntiopettajina, arkkitehteinä, liikenneinsinööreinä tai kiinteistönhoitajina. Erilaisia tehtävänimikkeitä on satoja. Minkä alan ammattilainen sinä olet? Tutustu eri alojen ammattilaisiimme.

Avoimista työpaikoistamme(ulkoinen linkki) näet, mihin työtehtäviin haemme juuri nyt osaajia.

Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.(ulkoinen linkki)

”Sosiaalityöntekijän työssä ei ole mitään teennäistä eikä päälle liimattua.  Työskentelemme elämän merkityksellisimpien perusasioiden parissa.” Espoon kaupungin sosiaalityöntekijänä saat olla mukana rakentamassa turvallista tulevaisuutta. Voit seurata yhteiskunnan ilmiöitä aitiopaikalta.

Meille asiakas on kaikkein tärkein. Työskentelyn periaatteita ovat perhekeskeisyys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoossa on monenlaisia mahdollisuuksia tehdä sosiaalityötä perhe- ja sosiaalipalveluissa, vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa ja terveyspalveluissa.

Tunne lastensuojelu -podcastissa lastensuojelun työntekijämme sekä kokemusasiantuntijanuoret ja -vanhemmat keskustelevat yhdessä rohkeasti ja aidosti lastensuojelun herättämistä tunteista ja itse prosessista. Kuuntele jaksoja(ulkoinen linkki).

Katso video, jossa lastensuojelun sosiaalityöntekijä Inkeri kertoo työstään.(ulkoinen linkki)

Lue, miten sosiaalityöntekijä Johnny löysi kutsumuksensa vammaistyön parista(ulkoinen linkki). (Duunitori)

Katso video siitä, millaista on sosiaalityöntekijän työ Espoon kaupungilla(ulkoinen linkki).

Kasvatus ja opetus

Tule tekemään töitä espoolaisten lasten ja nuorten parissa! Alan ammattilaisena voit työskennellä varhaiskasvatuksen ja opetuksen monipuolisissa tehtävissämme. Kehitämme laadukkaita opetuspalveluja opetussuunnitelman hengessä. Opetuksen ammattilaisena tarjoat lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet.

”Erityisluokanopettajan toimenkuva on hyvin laaja.” Katso, mitä Hilda kertoo työstään erityisluokanopettajana Espoon kaupungilla.(ulkoinen linkki)

Työskentely Espoon varhaiskasvatuksen avoimessa ja kokeilevassa ilmapiirissä on mielekästä, monipuolista ja kehittävää. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena sinulla on aidosti mahdollisuuksia vaikuttaa toimintakulttuuriin. Laaja asiantuntijaverkosto, kehittyvä digitaalisuus ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet tukevat työtäsi. Vahva ammattitaito ja ymmärrys työn merkityksellisyydestä yhdistävät henkilökuntaamme.

Tervetuloa töihin Espoon suomenkieliseen varhaiskasvatukseen(ulkoinen linkki)!

"Meidän työporukka on innostava ja lämmin". Katso, mitä varhaiskasvatuksen opettaja Senna ja lastenhoitaja Vilma kertovat työstään Espoon varhaiskasvatuksessa(ulkoinen linkki).

"Lapset on parasta ja erilaiset päivät" Katso video: Varhaiskasvatuksen opettaja, tervetuloa joukkoomme Espoon kaupungille!(ulkoinen linkki)

Katso video: Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, tervetuloa joukkoomme Espoon kaupungille!(ulkoinen linkki)

Tutustu, mitä varhaiskasvatuksen opettaja Tiina kertoo työstään Espoon kaupungilla.(ulkoinen linkki)

”Jokainen lapsi on yhtä tärkeä” – lue, miten espoolaisessa päiväkodissa rakennetaan positiivista ja tasa-arvoista varhaiskasvatusta(ulkoinen linkki). (Duuntitori)

Tutustu kaikkiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen avoimiin tehtäviimme(ulkoinen linkki).

 

Katso, mitä nuorisonohjaaja Ali kertoo työstään. (ulkoinen linkki)

Lue, miten Ali auttaa nuoria oikealle polulle.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

Kulttuuri

Espoo on elinvoimainen kulttuurikaupunki. Kulttuurialan ammattilaiset löytävät meiltä työmahdollisuuksia uudistushakuisissa ja vireissä kirjastoissa, kaupunginmuseossa, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettassa sekä tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa (Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Kannusali ja Kaupunkitapahtumat).

Meillä työskentelee laaja kirjo erilaisia osaajia: esimerkiksi orkesterimuusikkoja, kaupunginmuseon intendenttejä, kirjastopedagogeja, tuottajia ja kulttuuritalojen teknikkoja. Alasi ammattilaisena pääset työskentelemään moninaisille yleisöille tarjottavien kulttuuripalveluiden parissa. Espoossa kulttuuri kuuluu kaikille.

Hoito- ja hoivatyö

Tehtävät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.(ulkoinen linkki)

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja lähihoitaja - tule tekemään monipuolista ja ihmisläheistä työtä, jossa vaikutat espoolaisten hyvinvointiin. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja kiinnostavan työn, innovatiivisen työympäristön, vireän työyhteisön sekä laajat koulutusmahdollisuudet.

Hoiva-alan ammattilaisena voit työskennellä muun muassa terveysasemilla, neuvoloissa, vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä ikäihmisten parissa Espoon sairaalassa tai koti- ja pitkäaikaishoidossa.

Espoo on edelläkävijä! Meidät on palkittu monissa innovaatiokilpailuissa. Esimerkiksi päivystyspalveluja espoolaisille pitkäaikaishoidon asukkaille, vammaisten asumisyksiköihin ja kotihoidon asiakkaille vievä Liikkuva sairaala LiiSa (ulkoinen linkki)on saanut terveysalan innovaatiot sarjan kunniamaininnan Laatukeskuksen kansallisessa Quality Innovation Award -kilpailussa.

Lue, miten kotihoidossa perehdytetään uudet työntekijät ja kehitetään henkilöstön osaamista.

Julia ja Sofia työskentelevät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajina. Lue, miksi kannattaa valita työnantajaksi Espoon kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, eli tuleva Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

"Monipuolisessa työssä tärkeintä on potilaan etu", toteavat Espoon sairaalan sairaanhoitajat Anni ja Ulla-Maija. Lue lisää, millaista on työskennellä sairaanhoitajana Espoon sairaalassa.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

Lue, miten Espoon sairaalan Taitotorilla henkilöstö pääsee kehittämään osaamistaan teoreettisesti ja käytännönläheisesti.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

Lue, mitä Matti kertoo työstään vammaispalveluiden lähihoitajana(ulkoinen linkki). (Duunitori)

Lähihoitaja Niina kuuntelee työssään ikäihmisten viisauksia ja kehottaa pysähtymään kotihoidon toimintamallien kehittämisen äärelle. Lue lisää lähihoitajan työstä.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

Katso, mitä espoolaiset terveydenhoitoalan ammattilaiset kertovat työstään:

Lääkärit

Tehtävät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.(ulkoinen linkki)

Espoossa työskentelet kehittyvässä, innokkaassa ja ammattitaitoisessa joukossa. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haastavan työn, laajat koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

Meillä voit työskennellä yleislääkärinä Tapiolan, Leppävaaran, Kilon, Kivenlahden, Ison Omenan, Matinkadun, Samarian tai Kalajärven terveysasemilla. Voit myös toimia neuvola-, koulu-, vanhus- tai mielenterveyspalvelujen lääkärinä, erikoistua tiettyyn potilasryhmään tai työskennellä Espoon sairaalassa.

Liikkuva sairaala LiiSa palvelee espoolaisia pitkäaikaishoidon asukkaita, kehitysvammaisten asumisyksiköissä asuvia ja sekä kotihoidon asiakkaita viemällä päivystyksellisiä palveluja asiakkaan luokse. Katso video LiiSasta(ulkoinen linkki)

Ilona on tyytyväinen työhönsä terveyskeskuslääkärinä Espoon kaupungilla. ”Parasta on asiakastyö”. Lue lisää terveyskeskuslääkärin työstä(ulkoinen linkki). (Mediuutiset)

"Tässä työssä on mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan." Lue lisää, mitä  koululääkäri,  lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ylilääkäri ja lastenpsykiatrisen yksikön lääkäri kertovat työskentelystään Espoossa(ulkoinen linkki). (Mediuutiset)

Katso video, jossa Roope ja Hannele kertovat lääkärin työstä Espoossa. (ulkoinen linkki)

Espooseen töihin, nuori lääkäri? Katso video, jossa Laura kertoo työstään lääkärinä Espoossa.(ulkoinen linkki)    

Antti ja Ali työskentelivät kesäkandeina Espoon sairaalan neurologisella kuntoutusosastolla. Antin ja Alin mukaan työstä teki erityisen merkityksellistä se, että työssä sai kohdata potilaita ja nähdä käytännössä oman työpanoksensa lopputuloksen. Katso video Antin ja Alin kesätyökokemuksesta Espoon sairaalassa.(ulkoinen linkki)

Kuntoutus

Tehtävät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.(ulkoinen linkki)

Kuntoutuksen ammattilaisena ylläpidät ja parannat asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Meillä voit työskennellä muun muassa perheneuvolassa, opiskeluhuollossa, lasten kuntoutuspalveluissa sekä lastenpsykiatrisessa yksikössä.

Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja puheterapeutit tuovat apua asiakkaidemme arkeen. He tarjoavat muun muassa liikunta- ja toimintakykyä kehittävää toimintaa yksilöille ja ryhmille.

Siivous ja kiinteistöhuolto

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen ammattilaiset huolehtivat kaupungin toimitilojen ja rakennusten ylläpidosta, korjauksista, kunnossapidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen hoidosta ja siivouksesta. 

Siivoojamme eli laitoshuoltajamme huolehtivat siitä, että tilojen käyttäjät voivat työskennellä ja asioida puhtaissa ja siisteissä tiloissa joka päivä. Ammattitaitoiset kiinteistönhoitajamme puolestaan varmistavat, että rakennukset ovat moitteettomassa kunnossa ja niissä on aina miellyttävää työskennellä.

Insinööri- ja suunnittelutyö

Insinöörit, suunnittelijat ja muut teknisen alan ammattilaiset luovat työllään toimivaa ja viihtyisää Espoota. Suomen toiseksi suurin kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä muun muassa kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun, liikenneväylien rakennuttamisen ja ympäristönhoidon parissa. Teknisen alan ammattilaisena pääset tekemään näkyvää työtä, jolla on merkitystä niin asukkaille kuin yrityksille. Näet työsi tulokset konkreettisesti. Tervetuloa kasvavaan ja kehittyvään Espooseen! 

Lue, miten sähköteknisenä asiantuntijana Espoon kaupungilla työskentelevä Tommy sai jo harjoittelussa tehdä monipuolisesti insinööritöitä.

Lue, mitä Espoon kaupunkitekniikan keskuksen infrapalvelupäällikkö Toni ja kunnossapitoinsinööri Kristoffer kertovat työstään.(ulkoinen linkki) (Duunitori)

Katso video: Rakennusalan insinöörinä pääset työskentelemään suurten rakennushankkeiden parissa(ulkoinen linkki).

Katso, miksi ympäristövalvontapäällikkö Maria viihtyy työssään Espoon kaupungilla.         (ulkoinen linkki)              

Hallinnollinen työ

Hyvät kuntalaispalvelut vaativat tuekseen hyvän hallinnon. Tarjoamme työmahdollisuuksia perinteisten kunta-alan tehtävien lisäksi esimerkiksi lakimiehille, hankinnan ja kirjanpidon ammattilaisille sekä viestinnän ja henkilöstöhallinnon osaajille. Tehtävänimikkeiden kirjo on laaja. Hallinnon asiakkaina ovat sekä kuntalaiset että muut kaupungin organisaation ammattilaiset.

Palvelussuhdeasiantuntija Sisko tuli kaupungille töihin juniorimallin kautta. Katso video, jossa Sisko kertoo työstään Espoon kaupungilla.  (ulkoinen linkki)