Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa.

Ajankohtaista

Kuvataidepainotuksen tiedotustilaisuus järjestetään Viherlaakson yläkoulun ja lukion vanhassa salissa (1.202A) ti 10.1.2023 klo 18-19. Tervetuloa!

Hakuaika ensi lukuvuodelle on 10.-17.1.2023 ja hakulomakkeet avautuvat hakuajan alkaessa. Lisätietoa kaupungin sivuilta

Kuvataidepainotuksen valintakoe 6.- luokkalaisille järjestetään Viherlaakson (ylä)koulun ja lukion tiloissa pe 27.1.2023.  Käyntiosoite Lukionahde 1, Viherlaakso. Ilmoittautuminen valintakokeeseen klo 11.45 alkaen. Huom! Ei erillistä kutsua! Käynti A- ovesta (taito- ja taideaineet) tai B-ovesta. Kokelaat opastetaan alakerran aulaan, jossa ilmoittautuminen tapahtuu. Kokelaat ohjataan valintakoetiloihin, jotka on valmisteltu välinein ja tarvikkein. Omia välineitä ja tarvikkeita ei käytetä. Oppilaille on tarjolla pieni välipala ja omiakin eväitä saa ottaa mukaan.

Valintakoe alkaa klo 12.15 ja päättyy klo 15.30. Kokeessa on kaksi tehtävää. Tehtävien välissä on lyhyt evästauko. Tehtävät ja arviointiperusteet ovat kirjallisena monisteissa. Tehtävät ja arviointiperusteet myös selostetaan ääneen lukien. 1. tehtävä toteutetaan piirtäen/maalaten tai sekä että. Toinen tehtävä on muovailutehtävä, jossa materiaalina on savi. Aiempaa kokemusta saven muovailusta ei tarvita. Työskentely ohjeistetaan. Tehtäviä ei palauteta oppilaille. Oppilas voi halutessaan kuvata kännykällä omat tuotoksensa valintakokeen päätyttyä.

Tervetuloa valintakokeeseen!

Tiedustelut kuvataideopettajalta: birgitta.nurmi@opetus.espoo.fi

PS. Kuvataidepainotusjuliste löytyy sivun alareunasta

Lisätietoja

Valintakoe suunnitellaan yhteistyössä Kaitaan kuvataidepainotteisen yläkoulun kanssa. Valintakoe suunnitellaan soveltuvaksi 6.-luokkalaisille oppilaille. Valintakoetehtävät pohjautuvat suomalaisen peruskoulun kuvataiteen opetussuunnitelmaan.

Viherlaakson koulussa kahdelle kuvataideluokalle valitaan yhteensä 44 oppilasta (22 opp./ luokka). Kuvataidepainotteisilla luokilla opiskellaan kuvataidetta 3 vvt koko yläkoulun ajan. Tällöin kuvataide muodostuu vahvimmaksi valinnaksi kaikista tarjolla olevista taide- ja taitoaineista. Muilta osin oppiaineiden opiskelu noudattaa kaikille yhteistä opetussuunnitelmaa niin sisällöltään kuin laajuudeltaankin.

Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti. Pääpaino on kuvallisessa tuottamisessa: piirtäminen, maalaaminen, muovailu ja rakentelu monipuolisin tekniikoin ja työtavoin; digitaalinen työskentely (kuvanmuokkaus, videotyöskentely, 3D-mallinnus). Painotetun kuvataiteen tavoitteena on syventää ja laajentaa omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettaa määrätietoisia tavoitteita kuvalliselle tuottamiselle.

Kuvataideluokille hakeutuu oppilaita eri ala-asteilta. Kuvataideluokkalaisia yhdistää kiinnostus kuvataiteelliseen toimintaan - on se vaikkapa piirtämistä, maalaamista, muovailua, rakentelua tai animaatioiden ja videoiden tekemistä. Ryhmäytymistä tuetaan vahvasti koko yläkoulun ajan.

Kuvataideopettajat Marja Laasasenaho ja Birgitta Nurmi, Viherlaakson koulu

-------------------

Meidän koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 800 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Lisäksi alakoulun puolella on valmistavaa opetusta. Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. Alakoulun puolella on myös vahva ilmaisupainoitteisuus. 

Vuosiluokat 1 - 6 ja valmistava opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 9 osoitteessa Lukionahde 1. Viherlaakson koulu on ollut vuodesta 2014 asti Microsoft Showcase School ja tätä ennen Microsoft Partnership School vuonna 2013.

Viherlaakson koulun toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön. Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista. Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.