Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. 

Meidän koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 800 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Lisäksi koulussa 10-luokka sekä valmistavaa opetusta. Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. Alakoulun puolella on myös vahva ilmaisupainoitteisuus. 

Syksyllä 2018 Viherlaakson yläkoulu ja Viherkallion alakoulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2018 alkaen. Vuosiluokat 1 - 6 ja valmistava opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 10 osoitteessa Lukionahde 1. Yläkoulun puolella uusi lukuvuosi päästiin aloittamaan uudessa uljaassa koulurakennuksessa. Liikuntahalli puolestaan valmistuu suunnitellusti lokakuussa 2022. Viherlaakson koulu on ollut vuodesta 2014 asti Microsoft Showcase School ja tätä ennen Microsoft Partnership School vuonna 2013.

Viherlaakson koulun toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön. Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista. Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.

Kuva: Taru Turpeinen