Näin lasten ja nuorten ääni kuuluu Espoon kaupunkisuunnittelussa  

27.1.2023 13.33Päivitetty: 1.2.2023 7.59
Arkkitehtuurikoulu Arkin nuori esittelee ideoitaan Tapiolan kulttuuriaukiosta.
Kuva: Arkkitehtuurikoulu Arkki, kuvakaappaus videolta

Espoon kaupunkisuunnittelussa testataan jatkuvasi tapoja, joilla huomioida lasten ja nuorten näkemyksiä kaupungin suunnittelussa. Vuoden 2022 aikana taltioitiin yli 300 espoolaisen lapsen ja nuoren ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta.

Keväällä 2022 käynnistettiin yhteistyö Espoon kaavoittajien ja arkkitehtuurikoulua harrastavien espoolaislasten kanssa. Kesällä haastateltiin 16–23-vuotiaita espoolaisia heidän suhteestaan kaupunkiympäristöönsä, ja tuloksista koottiin haastattelujuttujen sarja kaupungin sosiaalisen median kanaviin. Syksyn aikana kerättiin lasten ja nuorten tulevaisuusajatuksia uuden yleiskaavan työn tueksi. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuorovaikutusasiantuntija Tuuli Aaltio nostaa esiin kaksi syytä, miksi lapset ja nuoret on tärkeä huomioida kaupungin suunnittelussa:  

”Lapsille ja nuorille tärkeät asiat voivat helposti jäädä suunnittelussa syrjään, jos niitä ei erikseen kysytä. Aikuinen kaavoittaja ei voi nähdä kaupunkia lapsen silmin. On myös tärkeä muistaa, että kaupunkisuunnittelu luo tulevaisuutta, jossa tämän päivän lapset ja nuoret aikuisina elävät. Hyvä esimerkki tästä on 40 vuoden päähän tähtäävä yleiskaava.” 

Vuonna 2020, yli 2500 lasta ja nuorta merkitsi kartalle itselleen tärkeitä arjen paikkoja ja reittejä Espoossa. Kouluyhteistyönä tehty ponnistus oli osa laajaa Mun Espoo kartalla -kyselyä. Vuonna 2022 tähän merkittävään aineistoon perehtymistä jatkettiin diplomityöllä, joka käsittelee lasten ja nuorten elinpiirejä Espoossa.  

Lue alta tarkemmin erilaisista tavoista, joilla lapset ja nuoret osallistuivat Espoon kaupunkisuunnitteluun vuoden 2022 aikana.  

Kuvassa Arkkitehtuurikoulu Arkin nuori esittelee ideoitaan Tapiolan kulttuuriaukiosta.Kuva: Arkkitehtuurikoulu Arkki

Arkkitehtuurikoulu Arkin opiskelijat työstivät ajankohtaisia kaavasuunnitelmia 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa arkkitehtuurin perusopetusta 4–19-vuotiaille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yksi heidän toimipisteistään sijaitsee Tapiolassa, toinen Keski-Espoon Muuralassa.  

Keväällä 2022 Arkki ja Espoon kaupunkisuunnittelu keräsivät lasten ja nuorten ajatuksia siitä, millainen Tapiolan uusi Kulttuuriaukio voisi olla. Lasten ideoissa korostuivat etenkin toiminnallisuus, nuorilla viihtyisät ajanviettopaikat ja kaupunkivihreä. 

Syksyllä 2022 Arkin oppilaat kävivät tutustumassa Kaupunginkallionrinteen alkuvaiheessa olevaan kaavaan. He tutkivat, millainen asuminen ja millaiset luontoreitit alueelle heidän mielestään parhaiten sopisivat.  

Yhteistyön avulla tavoitettiin vuoden aikana noin 60 Arkissa opiskelevaa lasta ja nuorta. Molemmissa kokeiluissa oppilasryhmille lähetettiin videotehtävä, jonka pohjalta he työskentelivät Arkin pedagogien johdolla. Lasten tuotoksia analysoidaan Espoon kaupunkisuunnittelussa ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavojen jatkotyössä.  

Lue lisää siitä, millaisia ajatuksia Arkin oppilailla oli Tapiolan Kulttuuriaukiosta  

Toistakymmentä nuorta avasi haastatteluissa ajatuksiaan kaupunkisuunnittelusta ja omasta suhteestaan lähiympäristöönsä.Kuva: Espoon kaupunki, keikkatyönuoret

Haastattelusarja kokosi yhteen nuorten ajatuksia kaupunkisuunnittelusta 

Kesällä 2022 Kaupunkisuunnittelukeskus palkkasi neljä espoolaisnuorta keikkatöihin kolmen päivän ajaksi. Ensin nuoria haastateltiin siitä, millaisia mielikuvia heillä on kaupunkisuunnittelusta, miten he kokevat oman ympäristönsä ja miten haluaisivat vaikuttaa siihen.  

Seuraavaksi nuoret saivat tehtäväkseen tehdä saman haastattelun kahdelle tai kolmelle tuntemalleen espoolaisnuorelle. Haastatteluista muokattiin yhdessä nuorten kanssa juttusarja, jota julkaistiin Espoon kaupungin sosiaalisessa mediassa. Samalla keikkatöihin palkattuja nuoria tutustutettiin kaupunkisuunnittelun saloihin ja arkkitehdin työhön. 

Kesäprojektin tavoitteena oli kerätä haastattelujen avulla tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat kaupunkiympäristöstään ja miten he haluaisivat osallistua sen suunnitteluun. Samalla haluttiin lisätä haastateltavien nuorten ja näiden lähipiirin tietoa siitä, millä tavoin kaupungin suunnitteluun voi osallistua ja vaikuttaa.  

Lue kaikki “Nuorten ajatuksia kaupunkisuunnittelusta” -juttusarjan haastattelut 

Lapset piirsivät unelmiaan tulevaisuuden Espoosta yleiskaavan asukastapahtumissa.Kuva: Espoon kaupunki

Lasten ja nuorten tulevaisuusajatuksia kerättiin yleiskaavatyön tueksi 

Espoon yleiskaavatyö tähtää pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2060. Siksi uuden yleiskaavan alkaessa haluttiin kokeilla uusia osallistumisen menetelmiä, jotka pohjautuvat tulevaisuusajatteluun.  

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmää soveltaen tulevaisuustyöpajan nuorille. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Kaitaan lukion kanssa lokakuussa 2022 ja siihen osallistui hieman alle 30 nuorta.  

Tuloksista kävi ilmi, että nuoria pohdituttavat pitkälti samat kaupunkisuunnittelun teemat kuin aikuisiakin. Nuoria kiinnosti lähiluonto ja huoletti ilmastonmuutos. He toivoivat palveluiden sijaitsevan lähellä ja pitivät kulkuyhteyksiä harrastuksiin tärkeinä. Kirjastoihin he toivoivat lisää hiljaisia opiskelutiloja. Länsimetron laajeneminen nähtiin pääosin hyvänä asiana.  

Nuorten näkemyksistä on tehty kooste kaavoittajille, ja niitä hyödynnettiin myös Espoon kaupungin päättäjille järjestetyssä tulevaisuustyöpajassa, jossa pohdittiin yleiskaavan tavoitteita. Myöhemmin syksyllä noin 100 nuorta Kaitaan lukiosta osallistui Yleiskaava 2060-pikakyselyyn, jonka tuloksia hyödynnettiin yleiskaavan tavoitteiden valmistelussa.  

Loka-marraskuussa järjestettiin yleiskaavasta myös kaksi yleisötapahtumaa Espoon kirjastoissa. Molemmissa oli lasten piirustuspaja tulevaisuuden unelmien Espoosta, johon osallistui yhteensä noin 120 lasta. Piirustukset analysoidaan ja niistä nousevia teemoja hyödynnetään yleiskaavatyössä. 

Lue lisää Tulevaisuustaajuus-työpajoista

Lue lisää uuden yleiskaavan vuorovaikutustyöstä 

  • Kaavoitus
  • Yleiskaava 2060