Finnoosta rakentuu metron varteen kaupunkimainen ja merellinen asuinalue

27.9.2022 11.14Päivitetty: 28.10.2022 6.15

Rakentaminen Espoon uusien metroasemien ympäristöissä jatkuu vielä, kun metro aloittaa liikennöinnin Kivenlahteen tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään vuoden 2023 alkupuolella. Länsimetron jatke tuo Espooseen viisi uutta metroasemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Tässä juttusarjassa esittelemme kunkin aseman ympäristöä.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Finnoon uudelle alueelle syksyllä 2021. Alueen rakentaminen jatkuu 2030-luvulle saakka.Kuva: Espoon kaupunki

Finnoosta rakentuu merellinen ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät yhteydet julkisilla liikennevälineillä.  Asuntorakentaminen on Finnoossa lähtenyt vahvasti liikkeelle ja jatkuu muutaman vuosikymmenen.   

Kun liikennöinti länsimetron uudella osalla Matinkylästä Kivenlahteen alkaa, on Finnoon uuden metroaseman ympäristö vielä keskeneräinen. Finnoon metroasemalla on kaksi sisäänkäyntiä, Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäynnit, jotka toistaiseksi ovat omia rakennuksiaan, mutta yhdistyvät myöhemmin tulevaan kauppakeskukseen. Kulkureitit molemmille sisäänkäynneille ovat jo valmiina matkustajia varten.  

Tulevaisuudessa sisäänkäyntien väliin rakennetaan kauppakeskus sekä kaksi toria, joiden väliin tulee amfi, eli eräänlainen näyttämötila, jota ympäröivät istuskeluportaat. Metroaseman välittömään läheisyyteen suunnitellaan korkeita asuinkerrostaloja, joista avautuu huikeat näkymät merelle ja muuhun ympäristöön. Korkeimpaan asuintorniin tulee 24 kerrosta, eli yhtä monta kuin Niittykummussa sijaitsevassa Niittyhuipussa on. Asemasta kauempana olevat talot ovat matalampia. 

Finnoon keskuksen asemakaava, jonka alueelle myös metrosisäänkäynnit sijoittuvat, kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) toukokuussa 2021. Kaavan kumoutuminen on viivästyttänyt Finnoon keskuksen asemakaava-alueen ja Meritien rakentamista. Rakentamista ei voi aloittaa ennen lainvoimaista asemakaavaa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt uuden asemakaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Se etenee valtuustoon todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella. Uudelleen valmistellussa kaavassa Finnoon keskuksen läheisyydessä sijaitsevan arvokkaan lintukosteikon suojelua täsmennetään tarkemmilla kaavamääräyksillä. Muilta osin uusi asemakaava on sisällöltään sama kuin Espoon valtuuston jo vuonna 2018 hyväksymä ratkaisu. 

Finnoon aseman liukuportaat ovat Suomen pisimmät. Meritien sisäänkäynniltä lähtevät portaat ovat 78 metriä pitkät ja niiden nostokorkeus on 34,5 metriä.Kuva: Espoon kaupunki

Rakentaminen keskittyy nyt Djupsundsbäckenin, Finnoonkallion ja Matroonankadun alueille 

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Finnooseen syksyllä 2021. Tällä hetkellä rakentaminen keskittyy Djupsundsbäckenin, Finnoonkallion ja Matroonankadun alueille. Rakenteilla on tällä hetkellä noin 15 asuinkohdetta, joista muutama valmistuu kuluvan syksyn aikana. 

Rakentaminen alueella jatkuu vielä pitkään. Uuden kaupunginosan on tarkoitus olla pääosiltaan valmis 2030-luvun lopulla. Alueen asukasmäärän odotetaan tuolloin olevan noin 17 000. 

Aluetta rakennetaan lohkoittain, jotta koko alue ei olisi työmaana yhtä aikaa. 

Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun asuinrakentaminen etenee. Tällä hetkellä rakennetaan Matroonankadun aluetta. Katusuunnitelmia tehdään Rusthollinrinteen alueelle. 

Finnoossa sijaitsee myös suuri pienvenesatama. Satama-alue tulee muuttumaan tulevan kaavoituksen myötä. Rantaan halutaan marinatyyppistä asuntorakentamista. 

Vaikka Finnoota kehitetään kaupunkimaiseksi alueeksi, säilyy sen valttikorttina jatkossakin luonto. Alueella panostetaan puisto- ja virkistysalueisiin, jotka on varmistettu kaavoissa. Lisäksi läheinen meri ja rantaraitti kutsuvat luontoon liikkumaan. 

Myös alueen eläimistöön on kiinnitetty huomiota. Finnoon metsiköissä asuu liito-oravia. Djupsundsbäckenin puron varteen istutetaan puustoa, josta muodostuu uusi kulkureitti liito-oraville. 

Luonto näkyy myös Finnoon metroasemalaiturilla, jota koristaa taiteilija Leena Nion teos Haavekuvia. Kahdesta kuvakerroksesta koostuva teos henkii merellisyyttä: siitä voi tunnistaa esimerkiksi vesilintuja, simpukoita ja kaloja. Lue lisää Finnoon asemataiteesta Länsimetron sivuilta.(ulkoinen linkki) 

Tavoitteena kestävän kehityksen esimerkkialue 

Ympäristö otetaan huomioon myös alueen rakentamisessa. Finnoossa pyritään kestäviin ratkaisuihin niin energiankäytön kuin rakennusmateriaalien osalta. Kaupungin energiatehokkuuskriteerit sitovat kaikkia alueen rakennuttajia. 

Lisäksi Finnooseen suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, jonka toteuttaminen tukee Espoon hiilineutraaliustavoitteita. Finnoosta rakennetaan kestävän kehityksen esimerkkialuetta, jossa uusia energiatekniikan innovaatioita voidaan pilotoida. 

Lue sarjan muut osat:

Metro tuo Kaitaalle kaistaleen kaupunkia

Soukan ilme päivittyi metroliikenteen alkamisen kynnyksellä

Metro tekee Espoonlahdesta joukkoliikenteen solmukohdan

Metro tuo Kivenlahteen uusia asukkaita, työpaikkoja, palveluja ja oppilaitoksia – Kiviruukista kasvaa ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä

  • Kaupunkikehitys
Espoonlahti