Toimenpidelupa tarvitaan rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta kaupunki- ja maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ympäröivän alueen maankäyttöön. Lisäksi toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös asuinrakennuksen huonejärjestelyt edellyttävät toimenpideluvan hakemista. Espoon rakennusvalvontakeskus noudattaa mainoslaitteiden lupakäsittelyssä pääkaupunkiseutujen rakennusvalvontojen yhteisiä ohjeita. Ennakkoneuvottelu on tarpeen laajemmissa mainoshankkeissa. Mainostoimenpiteet käsitellään toimenpidelupina ja lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Yhteystiedot ja palvelut