Kiinteistönomistajalla on pääsääntöisesti oikeus rakentaa tonttinsa rajalle aita, ellei alueen asemakaava toisin määrää. Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöön.

Aidasta tai istutuksista ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle, eivätkä ne saa rajoittaa näkyvyyttä liikennettä vaarantavasti. Aita ei saa varjostaa naapuritonttia kohtuuttomasti.

Aitaamisessa on otettava huomioon mahdolliset asemakaavamääräykset, rakentamistapaohjeet ja muu rakennettu ympäristö. Aidat, portit ja istutukset, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Ympäristöä häiritsevien ulkovarastojen ympärille on rakennettava tai istutettava suojauksen kannalta tarkoituksenmukainen aita.

Aidan rakentamiselle myönnettävä lupa on nimeltään toimenpidelupa ja sitä haetaan sähköisesti asiointipalvelusta.

Riikka Rautia

Lupavalmistelija+358 46 8771569

Maisematyöluvat (mm. puunkaadot), jätekatosten, aitojen ja tukimuurien toimenpideluvat

Puhelinaika tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00-10.30.