Maalämpökaivon poraus tai lämmönkeruuputkiston asentaminen

Maalämpökaivojen lupamenettely

 

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston
asentamiseen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö) tarvitaan toimenpidelupa. (MRL 126a §, kohta 12). Lämmönkeruuputkiston asentaminen maahan tai veteen edellyttää vastaavanlaista lupamenettelyä kuin tässä esitetään maalämpökaivon poraamisen osalta.

Maalämpökaivosta käytetään myös nimitystä energiakaivo. Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan: Ympäristöopas 2013, Energiakaivo, Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Oppaassa on yksityiskohtaista tietoa maalämpöjärjestelmän suunnitteluun.

Luvan hakee sähköisestä asiointipalvelusta asiantuntija, joka tuntee maalämpöprojektin suunnittelun ja toteutuksen ​​​​. Luvan käsittelee rakennusvalvonnan lupa- tai lvi-insinööri.

Vastaava työnjohtaja on ilmoitettava jo ennen luvan myöntämistä. Porauslupaa ei saa ennen tätä.

Maalämpökaivojen lupa-asiat

Janne Tirkkonen

Lvi-insinööri+358 9 81626641Kirkkojärventie 4

Puhelinaika: ma ja ke klo 9.00-10.30