Espoo myöntää kulttuurin vuosi- ja projektiavustuksia sekä työskentelyapurahoja taiteilijoille. Vuosiavustukset on tarkoitettu espoolaisille kulttuuriyhteisöille. Projektiavustuksilla tuetaan taide- ja kulttuuriohjelmaa kaupungin eri alueilla. Haettavissa on myös työskentelyapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille. Kulttuuriavustuksia haetaan joko sähköisessä järjestelmässä tai toimittamalla hakemus Espoon kaupungin kirjaamoon. Tutustu hakuaikoihin ja avustusehtoihin huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Avustusten myöntämisestä päättää kulttuurilautakunta ja arviointi perustuu kaupungin strategisiin linjauksiin.

Kulttuurin avustusklinikalla neuvotaan hakijoita kulttuuriavustusten hakemisessa. Katso tallenne(ulkoinen linkki) kulttuurin avustusklinikalta.

Mihin haet avustusta?