Vuosiavustus mahdollistaa vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä. 

Hakuryhmät ja -ohjeet

Vuosiavustuksia kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan kerran vuodessa. Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.

Hakemuksen yhteydessä toimitetaan

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.  Jos avustusta on myönnetty edelliselle vuodelle, toimitetaan nämä tiedot selvityksessä, jonka voi lähettää hakemuksen yhteydessä. 
  • toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle 
  • talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • ote yhdistysrekisteristä
  • yhdistyksen säännöt (uudet hakijat).

Vuosiavustusten myöntämisestä päättää kulttuurilautakunta joulukuun kokouksessaan. 

Vuosiavustuksen selvitys

Edellisen vuoden (2022) vuosiavustuksen selvitys kannattaa toimittaa hakemuksen yhteydessä, jos yhteisösi on ns. vanha hakija. Selvityksen määräaika on sama kuin hakemuksella eli 16.5. klo 15.45 tai 2.10. klo 15.45. Toimittamalla selvityslomakkeen hakemuksen liitteenä edellisen toimintavuoden liitteitä ei tarvitse lähettää meille kahteen kertaan. Selvityslomakkeen voi ladata osiosta Avustuksen saajalle

Hakulomakkeet

Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen avustuksia haetaan hakulomakkeella.