Vuosiavustus mahdollistaa vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.

Hakuryhmät

Näin haet vuosiavustusta

Vuosiavustuksia kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan kerran vuodessa.

Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten hakuaika 4.4.–16.5.2022 klo 15.45. 

Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen avustuksia haetaan hakulomakkeella. Lomakkeet ovat käytettävissä vain hakukauden aikana. Voit ladata lomakkeen sivun lopusta. Sähköinen hakupalvelu on käytössä ainoastaan kotiseutu- ja kulttuuriyhdistyksillä (vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta). 

Täytetty avustushakemus liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai sähköisesti kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Kulttuuriyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten hakuaika 4.4.–30.9.2022 klo 15.45. 

Yhdistykset (vapaaehtoistoiminta, espoolaiset kotiseutu- ja kulttuuriyhdistykset) hakevat vuosiavustusta ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Palvelu on käytettävissä vain hakukauden aikana. 

Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon. 

Hakemuksen yhteydessä toimitetaan

  • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.  Jos avustusta on myönnetty edelliselle vuodelle, toimitetaan nämä tiedot selvityksessä, jonka voi lähettää hakemuksen yhteydessä. 
  • toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle 
  • talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • ote yhdistysrekisteristä
  • yhdistyksen säännöt (uudet hakijat).

Vuosiavustusten myöntämisestä päättää kulttuurilautakunta joulukuun kokouksessaan. 

Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.

Vuosiavustuksen selvitys

Edellisen vuoden (2021) vuosiavustuksen selvitys kannattaa toimittaa hakemuksen yhteydessä, jos yhteisösi on ns. vanha hakija. Selvityksen määräaika on sama kuin hakemuksella eli 16.5. klo 15.45 tai 30.9. klo 15.45. Toimittamalla selvityslomakkeen hakemuksen liitteenä edellisen toimintavuoden liitteitä ei tarvitse lähettää meille kahteen kertaan. Selvityslomakkeen voi ladata osiosta Avustuksen saajalle(ulkoinen linkki)