Avustuspäätökset perustuvat kulttuurilautakunnan määrittelemiin periaatteisiin ja Espoon kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Hakemuksista arvioidaan laadun lisäksi muun muassa sitä, kuinka niissä huomioidaan asukkaiden moninaisuus ja osallisuus sekä ovatko projektit saavutettavia ja avoimia. Avustuksilla halutaan myös tukea yhteistyötä. 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä ja se on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä.

Jos et ole varma, kannattaako sinun hakea projektillesi tai työskentelyllesi Espoon kaupungin kulttuuriavustusta, voit aina kysyä neuvoa meiltä sähköpostitse, puhelimitse tai osallistumalla neuvontatapahtumaamme.  

Tutustu alla avustusperiaatteisiin ja kulttuuriavustusten myöntämisen ehtoihin kunkin hakuryhmän kohdalla.