Espoolaiset kulttuuriyhteisöt voivat hakea vuosiavustuksia toimintaansa. Projektiavustuksilla tuetaan taide- ja kulttuuriohjelmaa kaupungin eri alueilla. Haettavissa on myös työskentelyapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille. Kulttuuriavustuksia haetaan joko sähköisessä järjestelmässä tai toimittamalla hakemus Espoon kaupungin kirjaamoon. Tutustu hakuaikoihin ja avustusehtoihin huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Avustusten myöntämisestä päättää kulttuurilautakunta ja arviointi perustuu kaupungin strategisiin linjauksiin.

Mihin haet avustusta?