Kultursamfund i Esbo kan ansöka om årligt understöd för sin verksamhet. Genom projektunderstöd stöder staden konst- och kulturprogrammet på olika håll i staden. Det finns också arbetsstipendier för yrkeskonstnärer som bor i Esbo att söka. Ansök om kulturunderstöden antingen på webben eller genom att skicka in en ansökan till Esbo stads registratur. Läs informationen om ansökningstider och understödsvillkor omsorgsfullt innan du ansöker. Kulturnämnden fattar beslut om att bevilja understöd och bedömningen bygger på stadens strategiska riktlinjer.

För vilket ändamål söker du understöd?