Esbo beviljar årligt kulturunderstöd och understöd för kulturprojekt samt arbetsstipendier till konstnärer. Årligt understöd är avsett för kultursamfund i Esbo. Genom projektunderstöd stöder staden konst- och kulturprogrammet på olika håll i staden. Det finns också arbetsstipendier för yrkeskonstnärer som bor i Esbo att söka. Ansök om kulturunderstöden antingen på webben eller genom att skicka in en ansökan till Esbo stads registratur. Läs informationen om ansökningstider och understödsvillkor omsorgsfullt innan du ansöker. Kulturnämnden fattar beslut om att bevilja understöd och bedömningen bygger på stadens strategiska riktlinjer.

Nästa beslut om projektunderstöd och konststipendier 2023 kommer att fattas i slutet av oktober. Läs mer om tidtabellen för beslutsfattandet här.

Kulturens understödsklinik är ett rådgivningsevenemang som är öppet för alla. Vi berättar om Esbo stads kulturunderstöd och ger dig råd om hur du ansöker om understöd. Nästa evenemang kommer att äga rum i mars-april 2024.

För vilket ändamål söker du understöd?