Laurinlahden koulu

Laurinlahden koulu on alakoulu, joka sijaitsee Espoonlahdessa.

Meidän koulu

Laurinlahden koulussa on noin 300 oppilasta vuosiluokilla 1–6.

Turvallisessa oppimisympäristössä on tavoitteena luoda jokaiselle oppilaalle vankka oppimispohja, jolle on hyvä rakentaa uutta. Toisten ihmisten huomioonottaminen, empatiakyky ja hyvät käytöstavat ovat keskeisiä asioita koulun arjessa.

Vastuuntunnon kehittämiseksi oppilaita ohjataan tekemään töitä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Kannustavassa ilmapiirissä oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään. Koulu antaa oppilaille mahdollisuuden kasvaa elinikäiseksi oppijaksi, joka toimii aktiivisesti ja vastuullisesti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opetettavat kielet ovat kaikilla oppilailla A1-kielenä englanti ja vapaaehtoisina A2-kielinä 4. luokalta alkaen ruotsi ja saksa. B1-kieltä ruotsia opiskellaan 6. luokasta alkaen.

Koulussa on lakisääteistä iltapäivätoimintaa 1.-2. lk oppilaille.

Kuva: Taru Turpeinen