Muovin tarina – roskasta tuotteeksi

Kuinka lajitellusta muovipakkauksesta tulee raaka-aine uudelle tuotteelle?

Muovilla on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Se on materiaalina halpa, kevyt, kestävä, monikäyttöinen ja sillä on hyvät suojausominaisuudet. Muoveja on kuitenkin käytettävä kestävämmin. Kierrättämätön muovi päätyy jätteenpolttolaitokselle, jossa se hyödynnetään energiana. Energiaakin tarvitaan, mutta tärkeämpää olisi pitää hyvät raaka-aineet kierrossa. Muovin kierrätyksellä vähennetään ilmastopäästöjä ja säästetään luonnonvaroja.  

Kuluttajien muovipakkausten erilliskeräys käynnistyi muutama vuosi sitten. Sekä Suomen että EU:n tavoitteena on nostaa muovipakkausten kierrätysaste 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Jotta tämä tavoite toteutuisi, tarvitaan tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, käyttäytymisen muutosta sekä uusia muovijätteen kierrätys- ja hyödyntämismenetelmiä, tuotteita ja tekniikkaa. Kaikkea muovia ei vielä lajitella, eikä kaikkea lajiteltua muovia osata vielä hyödyntää materiaalina. Pyrimme Espoossa sekä nostamaan keräysastetta että saamaan entistä isomman osan muovista kiertämään.

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena oli kuvata tarina siitä, kuinka kasvavasta muovijätevirrasta voidaan tuottaa kestäviä ja vähähiilisiä tuotteita. Halusimme vahvistaa muovin erilliskeräämistä, ja lisätä asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten, tietoja ja taitoja muovin kiertotaloudesta. Samaan aikaan kehitimme ratkaisuja sekalaisen muovin käytölle sellaisenaan.   

Näin muovin tarina eteni

Muovin ja muiden jakeiden erilliskeräämistä laajennetaan parhaillaan Espoossa ja erityisesti kouluissa. Koulut ja varhaiskasvatus ovat hyvä paikka panostaa lajitteluun, sillä lapset ja nuoret vievät sieltä saamiaan oppeja paitsi omaan elämäänsä myös läheisilleen. Hankkeen aikana muovin erilliskeräämistä laajennettiin Espoossa uusiin yhteistyökouluihin, joista kuljetettiin sekalaista pakkausmuovia LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratorioon tutkittavaksi ja työstettäväksi. LAB-ammattikorkeakoulun muotoilijaopiskelijat suunnittelivat kierrätysmuoviin pohjautuvia, kaupunkiympäristöön sopivia tuotteita, jotka toteutettiin muovilaboratoriossa 3D-tulostamalla. Koulujen kierrätysmuovista valmistetut tuotteet viedään takaisin kouluille ja niiden avulla näytetään, miten oikein lajitellusta muovista tulee uusi tuote.

Tutustu muovin tarinaan

Mia Johansson

Projektipäällikkö+358 40 5530439

Ossi Martikka

Projektipäällikkö+358 50 5162757

LAB ammattikorkeakoulu

Muovin tarina – roskasta tuotteeksi on Espoon kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, joka sai rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeen tukiohjelmasta. Hanke alkoi vuoden 2021 alussa ja jatkui syyskuun 2022 loppuun saakka.