Muovin tarina – roskasta tuotteeksi

Projektissa lisätään muovin kierrätystä ja etsitään uusia käyttökohteita kierrätysmuoville.

Muovilla on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Se on materiaalina halpa, kevyt, kestävä, monikäyttöinen ja sillä on hyvät suojausominaisuudet. Muoveja on kuitenkin käytettävä kestävämmin. Kierrättämätön muovi päätyy jätteenpolttolaitokselle, jossa se hyödynnetään energiana. Energiaakin tarvitaan, mutta tärkeämpää olisi pitää hyvät raaka-aineet kierrossa. Muovin kierrätyksellä vähennetään ilmastopäästöjä ja säästetään luonnonvaroja.  

Kuluttajien muovipakkausten erilliskeräys käynnistyi muutama vuosi sitten. Sekä Suomen että EU:n tavoitteena on nostaa muovipakkausten kierrätysaste 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Jotta tämä tavoite toteutuisi, tarvitaan tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, käyttäytymisen muutosta sekä uusia muovijätteen kierrätys- ja hyödyntämismenetelmiä, tuotteita ja tekniikkaa. Kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita on markkinoilla vielä vähän. 

Projektin tavoitteena on demonstroida muovin tarina siitä, kuinka kasvavasta muovijätevirrasta voidaan tuottaa kestäviä ja vähähiilisiä tuotteita. Samalla kehitetään ja pilotoidaan kouluille soveltuvia tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä muovinkeräystapoja. Lisäksi lisätään asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten, tietoja ja taitoja muovin kiertotaloudesta. Asukkaat ovat merkittävässä roolissa uusien toimintatapojen omaksumisessa ja kierrätysasteen nostamisessa.  

Yrityksille tuotetaan tietoa erilaisten muovilaatujen käsittelystä, prosessoinnista ja tuotekehityksestä. Lisäksi yritysten, tutkimus- ja opetusorganisaatioiden ja muiden muovitoimijoiden kanssa yhteistyössä muodostettu Muovin tarina -ekosysteemi lisää projektin vaikuttavuutta ja vahvistaa aloitetun yhteistyön jatkuvuutta.  

Kestävän kilpailukyvyn kehittymisen kannalta on tärkeää, että koronaviruksen aikana ja epidemian jälkeen keskitytään uusien ratkaisujen edistämiseen yhdessä valtion, kaupunkien, TKI-toimijoiden ja yritysten kanssa. Projektissa kehitettävät ja pilotoitavat ratkaisut ovat myös esimerkkejä muille kaupungeille Suomessa ja kansainvälisesti ja toimivat hallitusohjelman tavoitteen "kokoaan suurempi Suomi" konkreettisena kädenjälkenä. 

Yhteystiedot

Reetta Jänis

Kehittämispäällikkö040 551 9484

Mia Johansson

Projektipäällikkö040 553 0439

Ossi Martikka

Projektipäällikkö050 516 2757

LAB ammattikorkeakoulu