Espoon luontoliikuntaohjelma

 • Liikunta
 • Hyvinvointi
 • Ulkoilu
4.10.2021 6.52Päivitetty: 14.2.2022 15.03

Sisältö                                                                                              

 1. Johdanto
 2. Espoo - vastuullinen edelläkävijä ympäristö- ja luontoasioissa
 3. Luontoliikunta liikuntapalveluissa
 4. Luontoliikunnan ajankohtaiset kehittämiskohteet liikuntapalveluissa 
  1. Esteettömyys
  2. Lähiliikuntapaikkaohjelman toteuttaminen
  3. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman toteuttaminen
  4. Ulkoilualueiden jatkokehittäminen
  5. Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen -hanke
 5. Espoolaisten kokemuksia ja palautteita luontoliikunnasta
 6. Liikkumaan kulttuurin innostamana
 7. Apua reittien valintaan

1. Johdanto

Espoo on sininen ja vihreä, siksi palveluidemme kärki on luontoon läheisesti liittyvien palveluiden kehittämisessä. Luontokokemus on tasa-arvoinen, mutta sen tasa-arvoinen saavuttaminen edellyttää kattavaa esteettömyyden huomioimista erilaisia luontopalveluja rakennettaessa.

Kestävä tulevaisuus luodaan yhdessä asukkaiden ja kumppaneiden kanssa liikkumista edistävillä sekä harkituilla energia- ja rakentamisratkaisuilla. Ylläpidämme viihtyisää lähiluontoa ja vaalimme viheralueita. Tekomme, periaatteemme ja palvelumme tukevat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Kunnioittamalla luontoa osoitamme olevamme vastuullinen edelläkävijä.

Luontoliikunta lisää hyvinvointiamme kokonaisvaltaisesti. Tietoisuutemme sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt. Ulkoilu vaikuttaa positiivisesti terveyteemme, kun fyysinen aktiivisuutemme lisääntyy. Hyvinvointivaikutukset ovat sitä merkityksellisempiä mitä useammin luontokokemuksen saavuttaa.

Ohjelmaamme on nostettu kaupunkilaisten antamia näkemyksiä ja ideoita, sillä espoolaiset antavat paljon palautetta liikuntakokemuksistaan. Asukkaita kuuntelemalla voimme luoda viihtyisän ympäristön ja yhteisen tulevaisuuden. Samalla pysymme mukana ajan hengessä ja kehityksessä.

Espoon luontoliikuntaohjelman tarkoitus on selkeyttää Espoo liikkuu 2030 -vision mukaisia luontoliikunnan tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä.

2. Espoo - vastuullinen edelläkävijä ympäristö- ja luontoasioissa

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Tavoitteet aiotaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä. Luonnon vaaliminen ja luontoliikunnan edistäminen tukee tavoitteiden saavuttamisessa. Espoo haluaa olla hiilineutraali vuonna 2030.

Ihmisten Itämeri

Espoo-tarinan keskiössä ovat asukkaat, yritykset ja yhdistykset. Onnistumme parhaiten tavoitteissamme, kun toimimme yhdessä. Näin voimme saavuttaa EU:n Itämeristrategian, Suomen Itämeri-vision ja Espoon Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet.  Ihmisten Itämeri -linjaukset vahvistavat espoolaisten mahdollisuuksia toimia ympäristön ja ihmisten hyväksi.

Health and Greenspace(ulkoinen linkki)

EU-rahoitteinen URBACT-ohjelmaan kuuluva hanke, jossa kehitetään kaupungin sini-viherrakenteen suunnittelua ja hoitoa niin, että viher- ja virkistysalueet edistävät kaupunkilaisten terveyttä ja lieventävät ympäristön aiheuttamia terveyshaittoja. Hankkeessa on mukana yhdeksän eurooppalaista kaupunkia, jotka jakavat toisilleen tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kasvillisuuden terveyshyötyjen turvaamiseksi. Espoo on mukana hankkeessa vuosina 2019 - 2022.

Hankkeessa laadittava Espoon kaupungin toimintasuunnitelma sini-viherrakenteen terveyshyötyjen turvaamiseksi tulee käsittelemään muun muassa helleaaltojen vaikutusten lieventämistä, melu- ja ilmansaasteita, asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia toimenpiteitä sekä sosiaalista vuorovaikutusta asukkaiden ja yhteisöjen välillä.

Pyöräilyn edistäminen

Lisäämme pyöräilyn osuutta liikunnassa ja liikkumisessa yhdistämällä sen osaksi joukkoliikennettä. Espoo on sitoutunut kaksinkertaistamaan arkipyöräilyn osuuden 12 vuodessa, vuoteen 2024 mennessä, 15 %:iin.  Edistämistyötä ohjaa Pyöräilyn edistämisohjelma.

3. Luontoliikunta liikuntapalveluissa

Haluamme, että lähiliikunta on jokaisen ulottuvilla – esteettömästi ja edullisesti. Espoosta löytyy maan laadukkaimmat ulkoilureitit sekä asutuskeskusten välinen kevyen liikenteen verkko.

Ulkoilureitit ja -alueet

Ulkoilureitit yhdistävät Espoon eri alueet, kaupunkikeskukset sekä Rantaraitin. Reitit mahdollistavat paitsi virkistyskäytön myös työmatka-, asiointi- sekä koululaisliikenteen. Valaistut reitit on tehty kaikille ja niiden varrella on kuntoilulaitteita.

Espoon keskuspuisto on monimuotoinen luonnontilainen alue, joka muodostaa ekologisesti tärkeän yhteyden mereltä Nuuksion järviylängöille. Se on toiseksi suurin yhtenäinen luontoalue Nuuksion jälkeen ja se on tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue.

Nuuksion kansallispuisto sijaitsee Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen alueilla. Se on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Nuuksiossa on pieniä järviä ja lampia ja siihen kuuluu rantoja kahdestatoista muusta järvestä.

Urheilupuistot ja ulkoilukeskukset

Espoossa on seitsemän urheilupuistoa; Espoonlahti, Keski-Espoo, Laaksolahti, Leppävaara, Matinkylä, Otaniemi ja Tapiola sekä Oittaan ja Puolarmaarin ulkoilukeskukset. Ne yhdistyvät luontoon ja niistä voi siirtyä kuntoradoille ja metsäreiteille.

Lumetusta tehdään tulevaisuudessa kolmella alueella: Oittaalla, Leppävaarassa ja Keskuspuiston Puolarmaarissa. Urheilupuistoista, ulkoilukeskuksista, uimarannoilta, saaristosta ja ulkoilureittien varrelta löytyy ulkokuntoilulaitteita. Myös tekojäitä ja skeittipaikkoja rakennamme erillisten ohjelmien mukaan.

Vesistöjen Espoo

Espooseen kuuluu laaja merialue, 58 km merenrantaa ja 165 saarta. Järviä on 95 ja niiden lisäksi kymmenittäin lampia. Myös virtaavien vesien verkosto on runsas. Vesistöillä ja niiden lähiympäristöillä on korkea virkistysarvo.

Espoolaisten käytössä on 11 ulkoilusaarta. Suosituin ulkoilusaari on Iso Vasikkasaari, jossa on monipuoliset palvelut ja se soveltuu hyvin lapsiperheille ja liikuntaesteisille. Ylläpidämme satamia ja ulkoilusaaria. Saaristoliikenne toteutetaan yhteistyössä Helsingin kanssa. Saariston reittiliikenteessä on kahdeksan satamaa.

Espoon venesatamat ovat laadukkaita ja palvelevat veneilijöitä. Liikuntapalveluiden hallinnassa toimii 10 venesatamaa, joissa on yhteensä noin 4200 venepaikkaa ja monipuoliset satamapalvelut. Jokaisessa satamassa toimii venekerho tai useita kerhoja, jotka huolehtivat mm. satama-alueen vartioinnista.

Muu ulkoilu

Westendin edustalla sijaitseva Tvihjälp-saari halutaan laajempaan ulkoilukäyttöön. Tavoitteenamme on myös, että Lilla Blindsund olisi esteetön ulkoilusaari ja laajassa asukkaiden virkistyskäytössä. Molemmat saaret olisivat raikas lisäosa Rantaraitin ilmeessä.

Espoossa voi telttailla seitsemän ulkoilusaaren lisäksi Oittaan, Kattilajärven ja Väransbyn ulkoilualueilla sekä Nuuksion kansallispuistossa.

Espoossa voi kalastaa vapaasti mm. mato-ongella ja pilkillä. Kalastuksen yhtenäislupa-alueita on yhteensä 8000 ha. Alueet sijaitsevat Espoon rannikon edustan lisäksi Kirkkonummella, Bylandetin ulkoilusaaren ympäristössä.

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan pääkohderyhmät ovat ikäihmiset ja erityistä tukea tarvitsevat. Haluamme palvella heitä, joille säännöllinen liikunta on terveyden ja toimintakyvyn kannalta tärkeää tai jotka liikkuvat terveytensä ylläpitämiseksi liian vähän. Toteutamme näille ryhmille monipuolista luontoliikuntaa ja pilotoimme niissä myös apuvälineiden käyttöä.

Luontoliikuntapaikat

UkoliikuntapaikatMäärä
Frisbeegolfrata14
Hevosreitti1
Kiintorastit5
Koirahiihtolatu 1
Kuntoportaat4
Kävely- / Ulkoilureitti18
Latu55
Luontopolku 15
Lähiliikuntapaikka67
Maastopyöräilyreitti2
Talviuintipaikka8
Telttailualue8
Uimapaikka / -ranta26
Ulkoilusaari12
Ulkokuntosali19
Urheilupuisto7
Venesatama10

 

4. Luontoliikunnan ajankohtaiset kehittämiskohteet liikuntapalveluissa

4.1. Esteettömyys

Jokaisella on yhdenvertainen oikeus luontoon ja liikkumiseen. Jotta ulkoilu olisi esteetöntä, siellä pitää olla selkeä opastus, hyvät kulkuväylät, riittävä valaistus sekä levähdysmahdollisuuksia. Ulkoilua palvelevien sisätilojen pitää olla esteettömiä. Informatiiviset materiaalit lisäävät ennakoitavuutta ja auttavat esteettömän reitin valinnassa ja luontoretkeen valmistautumisessa.

Espoon Rantaraitti sai kunniamaininnan Esteetön Suomi -tunnustuksen yhteydessä vuonna 2019. Esteettömyyden parantamisen kannalta oli merkittävää, että Matinkylän rantavyöhykkeellä portaat korvattiin kulttuurimaisemaan sijoittuvalla osuudella.

Esteettömiä liikuntakohteita ovat Oittaan uimalaituri ja Leppävaaran kuntokihara. Esteettömyyskartoituksia on tehty uimarannoista ja lähiliikuntapaikoista, joiden tiedot löytyvät pääkaupunkiseudun palvelukartalta. Yhtenä pitkän ajan tavoitteena on, että Lilla Blindsund olisi maan ensimmäinen esteetön ulkoilusaari.

4.2. Lähiliikuntapaikkaohjelman toteuttaminen

Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan erillisen lähiliikuntapaikkaohjelman(ulkoinen linkki) mukaisesti. Kaavoituksella varataan laajoja vapaassa käytössä olevia alueita, joissa voi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja ulkoilua.

Esimerkkeinä vuoden 2021 rakentamiskohteet:

 • Keski-Espoon ulkokuntoiluvälineet
 • Westendin ulkokuntoiluvälineet
 • Kuurinniityn kuntoportaat
 • Matinkylän skeittialue

4.3. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman toteuttaminen

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman(ulkoinen linkki) tavoitteena on kartoittaa Espoon kaupungin ulkoilureittien nykytila ja verkosto. Ohjelma antaa suuntaviivat ulkoilureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelma koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta: 1) nykytila kävelyn, juoksun, (maasto)pyöräilyn, hiihdon, ratsastuksen ja melonnan osalta ja 2) ulkoilureittien yhteystarpeet, määritellään niihin perustuvat pääväylät, esitetään rakentamisjärjestys ja -ohjelma uusille ulkoilureittiyhteyksille.

Vuoden 2021 rakentamiskohteet:

 • Töllinmäki-Oittaa ja Itäpellonreitti: Kehitetään Espoonjokilaakson pääyhteyttä toteuttamalla vaiheistetusti yhteyden puuttuvat osuudet. Parannetaan ympärivuotisia yhteyksiä Oittaan alueelle.
 • Malminmäki-Saarnilaakso: Edistetään Espoon keskuspuiston ympärivuotista käyttöä toteuttamalla alueelle suunnitellut yhteydet.

4.4. Ulkoilualueiden lähitulevaisuus

Oittaan ulkoilualueelle valmistuu vuonna 2021 uusi huoltorakennus, jonka saniteettitilat ovat käytössä myös talvikaudella. Alueen rullahiihtorataa jatketaan ja alueelle rakennetaan lasten hiihtomaa. Puolarmaarin ulkoilukeskukseen rakennetaan lumetusjärjestelmä. Muiden ulkoilu- ja liikunta-alueiden laajempi kehittäminen liittyy kaupungin muuhun rakentumiseen.

4.5. Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen -hanke

Suurin osa kuntien ohjatusta ulkoilutoiminnasta on kohdennettu toimintakykyisille ja itsenäisesti liikkuville henkilöille. Yhteistyötä ohjatun luontoliikunnan järjestämiseksi erityistukea tarvitseville tehdään vielä satunnaisesti. Toiminnan toteuttaminen kestävästi edellyttää laajaa yhteistyötä, asenteiden muutosta, tietoa ja tahtoa. Pilotoimme ulkoilun ja luontoliikunnan järjestämistä koordinoidusti. Luomme yhteisen toimintamallin erityistukea tarvitsevien henkilöiden tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi soveltavaan luontoliikuntaan.

5. Espoolaisten kokemuksia ja palautteita luontoliikunnasta

Asukaspalautteiden perusteella luontoon liittyvät asiat ovat tärkeitä. Arvostamme luontoa, ulkoilureittejä, merellistä Espoota, Rantaraittia sekä laajaa Keskuspuistoa.

Palautteisiin pyritään vastaamaan viiden arkipäivän kuluessa ja riippuen palautteen luonteesta, niihin reagoidaan mahdollisimman pian.

Kiitosta saavat:

 • Tekojäät ja maastopyöräilyreitit
 • Monipuoliset ja laadukkaat ulkoliikuntapaikat kuntoilulaitteineen
 • Skeittipaikat ja kuntoportaat 

Hiihtäjät kiittävät latujen ylläpitoa. Kevyeen liikenteen väyliä hoidetaan myös hyvin. Reittiopasteita on lisätty, mutta niitä toivotaan lisää erityisesti risteyskohtiin ja niiden informaation tasoon halutaan parannusta.

Kriittisin palaute liittyy jätehuoltoon ja alueiden siisteyteen. Ulkoilureiteillä on liian vähän penkkejä ja saniteettitiloja. Reiteillä tapahtuva mopoilu ja autopaikkojen puute nähdään ongelmina.

Lisäksi halutaan:

 • Retkiluistelu-, melonta- ja avantouintimahdollisuuksia
 • Kalastukseen ja veneilyyn liittyvää opastusta.

Pyöräily on kasvanut merkittäväksi liikuntamuodoksi. Suosituimmat reitit ovat paikoittain ruuhkaisia.

 • Kevyen liikenteen väylät halutaan leveämmiksi, jotta liikkuminen olisi turvallista
 • Kaupunkipyöräasemia toivotaan lisää
 • Lisää maastopyöräilyreittejä ja -karttoja

Espoolaiset liikkuvat mielellään ulkoilusaarissa. Siksi halutaan:

 • Saaristovenekauden pidentämistä ja lisää polttopuita
 • Järvien yhteyteen lisää venelaitureita ja soutuvenepaikkoja

Muita huomioita palautteista:

 • Toivotaan lisää koirapuistoja, -uimapaikkoja ja -latuja sekä ratsastusreittejä 

Viestintä eri kielillä on tärkeää. Viihtyvyys lisääntyy, kun luonnossa liikutaan yhteisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

6. Liikkumaan kulttuurin innostamana

Espoo on täynnä mielenkiintoisia kulttuuri- ja kaupunkireittejä, joihin tutustuessa saa hyvän annoksen myös liikuntaa. Reittejä ja kohteita on useita, monet niistä upeissa luontomaisemissa. Kohteisiin tutustuminen onnistuu erilaisen materiaalin avulla.  

Urban Espoo(ulkoinen linkki) on verkkosivu ja applikaatio täynnä kulttuuria ja taidetta. Valmistaudu seikkailuun inspiroivassa kaupunkiympäristössä! Sisällöistä löydät mm. kaupunkireittejä ja -haasteita, vinkkejä luontoretkille ja ulkoilmagallerioita.

Seinätön museo(ulkoinen linkki) on aina mukana ja aina avoinna.  Voit hakea oppaita ja reittejä muun muassa sisältöjen ja paikkakuntien mukaan.

Träskändan puistoseikkailu on alakouluille ja perheille suunnattu omatoiminen kierros 1800-luvun kartanopuutarhaan ja kartanon mielenkiintoiseen historiaan. Seikkailun rasteilla tutustutaan toiminnallisesti kulttuuriympäristöön, arkkitehtuuriin ja säätyläistön kartanoelämään. 

7. Apua reittien valintaan

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta(ulkoinen linkki) löydät Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan julkiset toimipisteet ja niiden palvelut.

Pääkaupunkiseudun ulkoliikuntakartta(ulkoinen linkki) kertoo Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien ulkoliikuntapaikkojen kunnosta. Tällä hetkellä palvelusta löytyvät kaupunkien ylläpitämät hiihtoladut, luistelukentät ja uimarannat.

Espoon karttapalvelusta(ulkoinen linkki) löytyvät mm. osoite- ja opaskartta, kaavoitus- ja maaperäkartta ja ortoilmakuvat.

HSL.fi reittihaun(ulkoinen linkki) ja lähipysäkkien avulla löydät entistä helpommin juuri sinulle sopivimman reitin ja aikataulut - liikuitpa joukkoliikenteellä, kävellen tai pyöräillen.

Luontopolut (myös Nuuksion pyöräily- ja ratsastusreitit)Espoossa on kaikkiaan 26 luontopolkua, joista kaupunki ylläpitää yhdeksää. Kaupungin ylläpitämät polut sijaitsevat eri puolilla Espoota, ja ne antavat hyvän kuvan Espoon luonnon monipuolisuudesta ja monimuotoisuudesta.

Kotikaupunkipolut ovat kartalle koottuja kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupunginosien historiaa ja nykyisyyttä, luontoa ja kulttuuria, julkista taidetta, arkkitehtuuria sekä merkittäviä henkilöhahmoja.

Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet -kirja on retkiopas Espoon luontoon. Kirjassa esitellään espoolaisten lähiympäristöä, arkiluonnon kauneutta. Kirjasta löytyvät lähes kaikki Espoon luonnon arvokohteet, kuten luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, geologiset kohteet ja vanhat perinnemaisemat.

Fillaroiden Espoossa(ulkoinen linkki) -sivulta löydät Visit Espoon luomia reittejä ja pyöräretkiä.

Espoon Rantaraitti on neljäkymmentä kilometriä pitkä reitti, jonka varrella on lähes sata kiinnostavaa kohdetta, jotka kertovat Espoon luonnosta, kulttuurihistoriasta ja rakennuskannasta sekä jo unohtuneita anekdootteja menneestä rannikkoelämästä.

Retkipaikka(ulkoinen linkki) on Suomen suosituin outdoor- ja luontomatkailublogi, jossa on esitelty kuvin ja sanoin tähän mennessä 2500 suomalaista retkikohdetta.

Citynomadi(ulkoinen linkki) - reittejä joka lähtöön. Luontoympäristössä maasto- tai lähialuekartta on oleellinen opastuksen ja liikkumisen suunnittelun vuoksi. Sovelluskohteena on mm. ympäristö, kiertotalous, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, kokeminen ja luonnossa liikkuminen.

Green Paths reittiopas(ulkoinen linkki). Siinä missä puhdas ilma, hiljaisuus ja vihreys ovat terveydelle hyödyksi, altistuminen ilmansaasteille ja melulle voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia. Tämä työkalu auttaa sinua löytämään miellyttävämpiä ja terveellisempiä kävely- ja pyöräilyreittejä. Voit vertailla reittejä pituuden, ilmansaasteiden ja melutasojen suhteen ja valita itsellesi ja tilanteeseen sopivimman reitin.

“Just walking and enjoy this nice october weather.”

”Jo perinteeksi tullut iltakävely, kun Mini on parkourissa. Uusi reitti, mutkia, mäkiä ja yksi peurakin nähtiin matkalla.”

”Kyllä luonto ja reippailu tekee hyvää” 😀🍁🍂 #nuotioretki #luonnostaenergiaa #espooliikkuu

”Kuntorasteilla suunnistaessa yhdessä 11-vuotiaan kanssa tulee kerättyä yhteisiä onnistumisen kokemuksia, rakennettua neuvottelutaitoja, siedettyä toisen virheitä, tsempattua molemminpuolin ja vieläpä ulkoiltuakin. Voisko paljon parempaa harrastusta suositella näin (esi)teini-ikää odotellessa. Kuvahan ei varsinaisesti liity aiheeseen, muuten kuin että se tuli napattua tänään kuntorasteilla tuossa meidän lähimetsässä” 😊

“Nice day for outdoor activities which ended diving into cold lake!”

”#Espoo'n rantaraitti - mitä upein mahdollisuus ulkoilla! Sielu virkistyy.”

”Valitsin tänään meren. Mieleni oli levoton, mutta samalla onnellinen ja läsnä.”

“Today not morning run but morning swim! 😃 So beautiful weather, sunny, air +4 degrees, water+6. Let’s enjoy sunny weather as long we have nice warmth! 😍”

“Aina on hyvä sää kuntoilla ulkona.” 💪❄️ #outdoorgym #training #espooliikkuu #winter

” Pitkästä aikaa lenkki suuntautui ihmisten ilmoille. #bemböle 'n myllykosken kautta #oittaa 'lle, jossa oli huimasti populaa. Sieltä #träskenda 'lle tsaarin huussin vieritse puistoon. Sen jälkeen olikin kunnon polkuja Glimsinjoen rannoilla. Paluumatkalla vielä kahvit #bembölenkahvitupa 'lla, aitan penkillä. Istuinalustana oli räsymatto.” #polkujuoksu #trailrun #runningismytherapy #espooliikkuu #espoo #auroranpuisto #aurorankartano

”Olipas taas mukava sunnuntaikävely ystävän kanssa pitkin rantaraittia, 10,5 km saimme täyteen. Ja paljon puhetta 😊” #kävelyllä #rantaraitti #espooliikkuu #nokkalanmajakka

”Joulupäivän happihyppelyt” ❄️✨ #kaislikossasuhisee #laajalahdenluonnonsuojelualue #villaelfvik #espooliikkuu #pitkospuut #thisisfinland #joulu2020

”Sarjassa pääkaupunkiseudun (epäviralliset) #kuntoportaat: Suviniitystä Espoon keskuksesta löytyvät peräti kahdet uudet portaat, joita voi käyttää myös kuntoiluun.” #liikunta #ulkoilu #Espoo @EspooLiikkuu https://t.co/2Y5Rz5cUp1

“So beautiful evening bcz we have snow” #running #runningwoman #espoonrantaraitti #snow #winter #nighttime #espooliikkuu #lenkillä #nature #natureinstagram #luonto

”Tänään illan aktiviteetit jakautui kahteen osoitteeseen. Saatiin veli ja lasten serkku ”kylään” kotijäälle. Heidi valitsi pulkan ja Stigan ja matkasi rudarille pienten poikien kanssa pulkkamäkeen. ❄️⛸🛷Tänään maittaa taas uni” 😊#winter#espooliikkuu#rudusvuori#tapiolanjääpuisto#luistelubuddyt#lätkäpojat#stiga

VIHDOIN lunta ja hiihtokelit🤩 Latu-ura 💩 ja puoli Espoota hiihtämässä samaa kilsan pätkää mutta oli ihanaa❄️ #hiihtämässä #oittaa #espooliikkuu #winterfun #crosscountryskiing

”Parasta yhteisöllistä arkiliikuntaa tänään oli Suurpellon futiskentän osittainen kolaus junnujen vanhempien ja perheiden kanssa. 💪 Ja vielä jäi paljon työmaata muillekin vapaaehtoisille!” 😉 #suosittelut #vanhatkunnontalkoot @EsPa_ry #espooliikkuu

”Vihdoin satoi kunnolla lunta❄️☃️ja päästiin laskemaan mäkeä. Tai minä en laskenut mutta lapset laski. Tähän oli kiva lopettaa lomailu kotimaisemissa ja huomenna käynnistyy 2021 arki”🤩 #espooliikkuu#olarinpulkkamäki#winter#pulkkamäki#lastenlomajatkuu

“Let is snow, me likes” 🐾#snow #finally #melike #wuff #loveit❤️ #espoo #espooliikkuu #dogpark #bestest

”Retkeily kannattaa aina!” #metsäterapiaa #ystävät #espooliikkuu

“Lampi metsän keskellä oli vielä jäässä. Lämmintä riittää, joten nyt toppatakit pesuun ja kevyttä päälle  lenkkimaastoon!” #olari #Olarinmetsät #olarinterveysluontopolku #luontopolku #Espoo #Espooliikkuu #Suomenluonto

“Tiesitkö, että Lakistosta löytyy frisbeekenttä, joka on esteetön (kunhan lumet sulaa) ? Jos frisbeen heittäminen ei onnistu voit pelata kentän myös jalkapallolla tai säbävälinein. Ja täällä on kultainen kori, jossa helppo tehdä hole in one.”#esteetön #frisbeegolf #espooliikkuu

“Espoo on ihana!💙 Lähiretki pyörällä perheen kanssa Gumbölen kartanon maille. Pidetään huolta tästä monipuolisesta kaupungista, sen virkistysalueista ja historiallisesta rakennusperinnöstä!” #vanhattalot #kulttuuriperintö #espoo #espooliikkuu #rakennusperintö #rakkaudestavanhoihintaloihin #espoonhistoria #gumbölenkartano #gumbölejoki #esbo #lähiluonto #kevät