Vindängens skola

Vindängens skola är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1-6.

Vår skola

Vindängens skola är en skola med 199 elever läsåret 2022-2023. Vi vill väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfullt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vår fastighet inrymmer daghem, förskola, skola, arbetarinstitut och seniorhem. Vi har ett välfungerande samarbete med våra grannar i Vindängenhuset.