Gatuuderhåll

På vintrarna plogas gatorna och halkbekämpning sker genom sandning, saltning och borstning. På våren avlägsnas sandningssand från gatorna. Under sommaren omfattar underhållsarbetet reparation av beläggningsarbeten, underhåll av trafikskyltar, dikning och täckdikning samt utjämning av yta och dammbindning av grusvägar. Gatorna underhålls enligt underhållsklassificeringen, först tar man hand om huvudgator och sedan fortsätter man till mindre bostadsgator. Underhållsklassificeringen finns på Esbo karttjänst, där du kan spåra underhållsåtgärder på Esbo gatunätverk för de senaste 36 timmarna.

Underhållet av gator, gång- och cykelvägar

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.