Snötipp

Esbo stad har en snötipp för entreprenörer på Fantbyvägen 9 i Fantsby. Öppet varje dag klockan 7.00 - 17.00 Snötipp är avsedd endast för entreprenörer. Entreprenören ska först ingå ett avtal med staden om användningen av snötippen. Om en privat fastighet har snö att köra bort, ska fastigheten kontakta en entreprenör som transporterar snö. Till exempel KTK i Esbo är en sammanslutning som förmedlar transporttjänster. Kom ihåg att snön borde rymmas på varje fastighets egen tomt. Man får inte skotta snö till grannens eller stadens tomt, väg eller grönområde. Om du är entreprenör och vill ingå ett avtal om snötippning med Esbo stad, gå in på vastaanottopisteet.espoo.fi (på finska) eller kontakta Solveig Vakkuri, tfn 043 8249 234 Priset är 20,00€ + moms 24% Snötippen fungerar med elektronisk identifiering av fordonets registernummer. Fakturan skickas till den entreprenör som äger bilen som registrerats i systemet. Vid faktureringen åtskiljer staden inte olika beställares snötransporter med samma bil. Entreprenören svarar för alla kostnader för de snölaster entreprenörens bil kör till snötippen och för eventuell debitering av kostnaderna hos beställarna. Om bommen är nere och området stängt får man inte tippa snö på området eller i dess omgivning.