Med stadens responsblankett kan man anmäla trasiga trafikmärken eller trafikmärken som saknas. Responsen går till stadens kundtjänst. Initiativ om nya trafikmärken sänds till stadens registratur: kirjaamo@espoo.fi Initiativen behandlas i stadsteknikcentralens enhet för trafikledning.