Puuttuvista tai rikkoutuneista liikennemerkeistä voit ilmoittaa palautepalvelun kautta. Palaute ohjautuu sieltä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Aloitteet uusien liikennemerkkien sijoittamisesta voit lähettää kirjaamoon: kirjaamo@espoo.fi Aloitteet käsitellään kaupunkitekniikan keskuksen liikenteenhallintayksikössä.